MSP® - Managing Successful Programmes

Internationellt vedertagen metod, bästa praxis och certifiering för styrning och ledning av program.

MSP® - Managing Successful Programmes

Världen är dynamisk, och det enda vi kan säga med säkerhet är att förändringar kommer att ske. Nya marknadsförhållanden, utmaningar och möjligheter kräver förändrade strategier och nya lösningar. MSP® (Managing Successful Programmes) är en internationellt vedertagen metod, bästa praxis och certifiering för styrning och ledning av program.

Program samlar relaterade förändringsprojekt under ett paraply. På så sätt kan ditt företag navigera genom ständiga förändringar. Programledningen stakar ut riktningen för, genomför och implementerar relaterade projekt. Detta bidrar till att uppnå resultat och realisera nyttorna av strategisk betydelse för företag.

Det här lär du dig på MSP Foundation

  • Att samarbeta effektivt med de som styr program
  • Att förstå de viktigaste principerna och terminologin inom programledning
  • Fördelarna med att använda MSP vid förvaltning av program
  • Syftet med MSPs roller, principer, teman och processer

Vi tittar närmare på

  • Att införa programstyrning med hjälp av MSP
  • MSPs principer: grunden för bästa praxis vid programstyrning
  • MSPs processer – det transformativa flödet i ett program
  • MSPs teman för styrning – kunskapsområden som stöder särskilda nyckelområden vid programstyrning
  • Certifiering i MSP Foundation

Kursen passar

Programledare, projektkontorschefer, linje- och toppledare samt andra personer som jobbar i program.

Genomförande och förberedelser

Kursen genomförs på tre dagar. Dag 3 avslutas med certifieringsskrivningen. Du behöver i förväg göra dig bekant med MSP-manualen. Att tillgodogöra sig manualen är en viktig del av examensförberedelserna. Kursen hålls på engelska.

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Metier partners with The Learning Habit for the provision of MSP® courses. The Learning Habit are an Accredited Training Organisation approved to deliver MSP® training course.

Kom igång med MSP-certifieringen

Vill du bättre på programledning, säkrare i jobbet och förvärva attraktiva färdigheter? Då ska du anmäla dig till MSP-kurs hos Metier, men skynda dig - kurserna är populära och blir snabbt fyllda. 

Kursdatum

Det finns tyvärr inga tillgängliga kursdatum för tillfället. Kontakta oss för mer information.

Strategisk partner med Axelos

Metier OEC är strategisk partner med AXELOS som står bakom bästa praxis och ramverk som PRINCE2®, MSP® och MoP®.