Kontakta oss

Fyll ut schemat här under och så tar vi kontakt för att skräddarsy ett upplägg som passar för dig och dina kollegor.

Skräddarsy ett kursupplägg

Vi har erfarenhet av att skräddarsy certifieringsupplägg i PRINCE2 för små och stora företag i alla branscher och sektorer. Här är några exempel på hur vi kan göra detta:

 • Onlinebaserat kursupplägg för företag
  Detta passar för företag som har behov av flexibillitet för att genomföra PRINCE2-certifieringen över tid. Vi kan till exempel starta upplägget med en gemensam fysisk eller onlinebaserad kick-off för att skapa ett gemensamt engagemang.
 • Klassrumsbaserat kursupplägg
  Denna kurs passar för företag som önskar att samla kollegorna och gå igenom PRINCE2 som en grupp. Det här är en fin möjlighet för bra diskussioner. Kursen kan genomföras intensivt på några dagar eller fördelas på några veckor.
 • Kombinerat upplägg med online och klassrum
  En kombination ger flexibilitet att studera PRINCE2 samtidigt som man har möjlighet att mötas för att diskutera med sina kollegor. Samlingarna kan vara examensförberedande eller mer praktiska samlingar där man ser på hur PRINCE2 kan anpassas till verksamhetens projekt.

Fördelar med PRINCE2 för företag

 • Användning av PRINCE2 främjar lärande och kontinuerlig förbättring i företaget.
 • PRINCE2 är en internationellt vedertagen metod, och ger ett gemensamt språk för alla som jobbar i projekt.
 • Projektmetoden ger klarhet i projektdeltagarnas roller, ansvar och mandat.
 • Metoden ser till att projektet levererar resultat och klargör vad projektet ska leverera, varför, vid vilken tid, från vem och till vem.
 • PRINCE2 kan ligga till grund för införandet av företagets egen metod/projektmodell.
 • Säkrar att alla intressenter är representerade i planläggning och beslutning.
 • Tillgång till ett set med praktiska tips, checklistor, loggar och mallar för styrning och ledning av projekt.
PRINCE2 sertifisering for bedrifter

Referens

”Tack vare att vi implementerade PRINCE2 i vår organisation, så har vi fått bättre styrning på våra projekt och därmed nått våra mål”

Henrik Lundin

GS1/Validoo