Online| Klassrum

PRINCE2® Practitioner 

Har du redan certifierat dig i PRINCE2 Foundation och vill ha en djupare förståelse för projektarbete? Om så är fallet bör du titta närmare på PRINCE2 Practitioner.

9 kapitel

}

20 - 40 timmar

Passar kursen för mig?

Kort om kursen

PRINCE2 Practitioner bygger vidare på PRINCE2 Foundation och ger dig en internationellt vedertagen certifiering i projektledning. 

Med denna kurs får du en förståelse för hur du använder och anpassar PRINCE2 till dom flesta organisationer, branscher och projekt.

 

 

Målgrupp

PRINCE2 Practitioner passar för alla som jobbar i projekt,  oavsett om du är direkt involverad eller har en stödfunktioner i projektet.

Många som har deltagit i våra kurser säger att den kompetens de har fått leder till större ansvar och flera spännande arbetsuppgifter, i tillägg till att certifieringen är ett klart plus i CV:n.

VAD FÅR JAG LÄRA MIG?

Z

Lär om hur du kan anpassa PRINCE2 till olika typer av projekt

Z

Hur du kan använda PRINCE2 i konkreta projektscenarier

Z

Om de olika temana, processerna och aktiviteterna i metoden

Detta är inkluderat er inkludert i kurset

Allt på svenska

Metier OEC är den enda leverantören av PRINCE2-kurser som kan erbjuda allt material på svenska: Komplett e-learning, testexamen och certifieringsexamen.

Tillgång i 12 månader

Du har tillgång till PRINCE2 Practitioner onlinekursen i 12 månader och kan logga på när som helst och från var som helst. Det gör att du enkelt kan lägga upp genomföringen precis som du själv önskar.

E-coach

Gjennom hela kursen har du tillgång till en mentor online, som svarar på praktiska frågor och vägleder dig genom dina studier.

Flexibelt

Med onlinekurs kan du studera vid sidan av din vanliga jobb. Det gör att du får tid till att reflektera vid sidan av kursen.

Examen inkluderat

I tillägg till e-learningkursen i PRINCE2 Practitioner får du examen inkluderat i prisen.

Tillgång till testexamen

Du får tillgång till två testexamener som du kan ta så många gånger du vill. Detta gör att du enkelt kan kan kontrollera hur förberedd du är till examen.

Kul sätt att lära sig på

Innehållet är pedagogiskt uppdelat i lagom stora delar, och varieras med praktiska exempel, interaktiva övningar, checklistor, cases och quizer.

Om examen

Du får ett mail med en beställningskod som du använder för att reservera examensdatum och tid samt instruktioner. Allt du behöver är en dator med webkamera och mikrofon för att kommunicera med examensvakten i samband med examen. Ett examensförsök är inkluderat, som gäller i 1 år från beställningsdatumet.

Examen genomförs så här:

 • Digitalt i ExamShield på PC eller Mac
 • En examensvakt är tillgänglig
 • Examenstyp: Casebaserad multiple choice
 • Antal frågor: 68
 • Krav för att bli godkänd: 55% riktig
 • Språk: Svenska eller engelska
 • Varighet: 2,5-3 timmar
 • Hjälpmedel: PRINCE2 manualen
  (kan köpas från vår examensleverantör efter beställning)

Certifieringen är gällande i tre år från dagen du blir godkänd. Om du önskar att behålla titeln, så kan du registrera dig som medlem hos Axelos eller ta en ny Practitioner-examen.

Kapitelöversikt

Vill du veta med om innehållet i PRINCE2 Practitioner? Här hittar du en översikt över onlinekursens kapitler och lärningsmål. 

Introduktion

 • Kort introduktion till projektledning och PRINCE2 samt information om certifieringen i PRINCE2 Practitioner

Introduktion till projektledning

 • En översikt över viktig best praxis inom projektledning samt hur dessa stöttas av standarder inom projektledning

PRINCE2 grundläggande element

 • En introduktion till ramverket PRINCE2 och de delar ramverket består av

PRINCE2 Processer

 • En översikt över de sju processerna och hur de hänger ihop med temana samt vad som kommer ut av respektive process

I praktiken Del I

 • En fördjupning i processen Starta ett projekt och hur du kan använda denna kunskap för att säkerställa en bra och tydlig start av dina projekt

I praktiken Del II

 • En fördjupning i processen Initiera ett projekt och hur du kan använda denna kunskap för att genomföra framgångsrika projekt

I praktiken Del III

 • En fördjupning i processerna Styra en Fasövergång och Styra ett Projekt samt hur du kan använda denna kunskap för att effektivt samarbeta med din styrgrupp

I praktiken Del IV

 • En fördjupning i processerna Kontrollera en Fas och Styra Produktleverans samt hur du kan använda denna kunskap för att effektivt samarbeta med ditt eller dina team och teamledare

I praktiken Del V

 •  En fördjupning i Avsluta ett Projekt-processen och hur du kan säkerställa ett effektivt avslut av dina projekt med tydlig hand-over av produkterna projektet har levererat

Att använda PRINCE2 framgångsrikt

 • Att anpassa teman, processer, organisationsstruktur, standardroller och ansvarsbeskrivningar PRINCE2 för det unika projektet, för att ge det stöd som krävs utan att skapa för mycket administration

Beställning

Beställ idag och starta kursen direkt. Du har tillgång till online-kursen i ett år och bestämmer själv tid och plats för dina studier.