Online| Klassrum

PRINCE2® Foundation + Practitioner 

Vill du lära dig en mångsidig och mycket använd metod för projektarbete? PRINCE2 Foundation + Practitioner är paketet som ger dig en komplett certifiering inom projektledning och PRINCE2. 

23 kapitel

}

40 - 80 timmar

Passar kursen för mig?

Kort om kursen

PRINCE2 Foundation + Practitioner fra Axelos är paketet som ger dig en komplett certifiering inom projektledning och PRINCE2.

Certifieringspaket som ger grundläggande och avancerad förståelse för applikation och anpassning av PRINCE2.

Målgrupp

PRINCE2 Foundation + Practitioner är både för dig som redan är projektledare och dig som vill bli det. Den passar också för andra nyckelpersoner som är involverade i olika delar av projekt.

Många som har deltagit i våra kurser säger att den kompetens de har fått leder till större ansvar och flera spännande arbetsuppgifter, i tillägg till att certifieringen är ett klart plus i CV:n.

Vad får jag lära mig?

Z

Vad PRINCE2 är och vad metoden kan användas till

Z

Lär dig hur du jobbar systematiskt med projektledning

Z

Definitioner och begrepp

Z

Om tema, processer och aktiviteter i metoden

Z

Roller och ansvar i projekt

Z

Steg för steg hur du genomför ett PRINCE2-projekt

Z

Hur du kan anpassa och använda PRINCE2 i olika typer av projekt, verksamheter och branscher

Z

Få kunskap om hur du kan använda PRINCE2 i konkreta projekt scenarier

Detta är inkluderat

Allt på svenska

Metier OEC är den enda leverantören av PRINCE2-kurser som kan erbjuda allt material på svenska: Komplett e-learning, testexamen och certifieringsexamen.

Tillgång i 12 månader

Du har tillgång till onlinekursen i 12 månader och kan logga på när som helst och från var som helst. Det gör att du enkelt kan lägga upp genomföringen precis som du själv önskar.

E-coach

Gjennom hela kursen har du tillgång till en mentor online, som svarar på praktiska frågor och vägleder dig genom dina studier.

Flexibelt

Med onlinekurs kan du studera vid sidan av din vanliga jobb. Det gör att du får tid till att reflektera vid sidan av kursen.

Examen inkluderat

I tillägg till e-learningkursen i PRINCE2 Foundation + Practitioner får du examen inkluderat i prisen.

Tillgång till testexamen

Få tillgång till två testexamener som du kan ta så många gånger du vill. Detta gör att du enkelt kan kan kontrollera hur förberedd du är till examen.

Kul sätt att lära sig på

Innehållet är pedagogiskt uppdelat i lagom stora delar, och varieras med praktiska exempel, interaktiva övningar, checklistor, cases och quizer. 

Om examen

Du får ett mail med en beställningskod som du använder för att reservera examensdatum och tid samt instruktioner. Allt du behöver är en dator med webkamera och mikrofon för att kommunicera med examensvakten i samband med examen. Två examensförsök är inkluderat, som gäller i 1 år från beställningsdatumet.

Examen genomförs så här:

 • Digitalt i ExamShield på PC eller Mac
 • En examensvakt är tillgänglig

PRINCE2 Foundation

 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 60
 • Krav för att bli godkänd: 55% riktig
 • Språk: Svenska eller engelska
 • Varighet: 60 – 75 minuter 
 • Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna 

PRINCE2 Practitioner

 • Examenstyp: Casebaserad multiple choice
 • Antal frågor: 68
 • Krav för att bli godkänd: 55% riktig
 • Språk: Svenska eller engelska
 • Varighet: 2,5-3 timmar
 • Hjälpmedel: PRINCE2 manualen

 

 

Kapitelöversikt

Vill du veta mer om innehållet i PRINCE2 Foundation + Practitioner? Här hittar du en översikt över onlinekursens kapitler och lärningsmål.

Introduktion

 • Kort introduktion till kursen PRINCE2 Foundation + Practitioner och vad du kommer att lära dig

Introduktion till projektledning

 • Få en översikt över viktig best praxis inom projektledning

PRINCE2 grundläggande element

 • Introduktion till ramverket PRINCE2 och de delar ramverket består av

PRINCE2 Processer

 • Översikt över de sju processerna och hur de hänger ihop med temana samt vad som kommer ut av respektive process

Business case

 • Varför skamprojektet genomföras? Vilka nyttor kommer projektet att leda till?

Organisation

 • De centrala rollerna och hierarkiska nivåerna i en effektiv projektorganisation

Kvalitet

 • Hur säkerställer vi att projektet levererar produkter som är lämpliga för sitt ändamål?

Planer

 • Vad innebär produktbaserad planering och vilka planer rekommenderar PRINCE2?

Produktbaserad planeringsteknik

 • PRINCE2 har fokus på produkter, inte aktiviteter, och det förutsätter produktbaserad planering

Risk

 • Vilka hot och möjligheter står projektet inför?

Ändringar

 • Vilka blir konsekvenserna av att ändra eller att låta bli att ändra i projektet?

Progress

 • Vi jämför den verkliga progressen med den planerade, för att kunna göra en prognos framåt i projektet

Starta ett Projekt och Initiera ett projekt

 • För att förstå hur PRINCE2-processerna och relaterade aktiviteter hjälper projektledningsteamet att lyckas

Styra ett projekt

 • Styrgruppens enda process, som bygger på avvikelsebaserad styrning

Kontrollera en fas

 • Projektledarens dagliga arbete, där det handlar om att delagera arbetspaket och att rapportera till styrgruppen

Styra en Fasövergång och Avsluta ett projekt

 • Relationen till styrgruppen är A och O genom hela projektet, både för att få ”go” för att fortsätta till nästa fas och för att kunna avsluta projekt

I Praktiken Del I

 • En fördjupning i processen Starta ett projekt och hur du kan använda denna kunskap för att säkerställa en bra och tydlig start av dina projekt

I Praktiken Del II

 • En fördjupning i processen Initiera ett projekt och hur du kan använda denna kunskap för att genomföra framgångsrika projekt

I Praktiken Del III

 • En fördjupning i processerna Styra en Fasövergång och Styra ett Projekt samt hur du kan använda denna kunskap för att effektivt samarbeta med din styrgrupp

I Praktiken Del IV

 • En fördjupning i processerna Kontrollera en Fas och Styra Produktleverans samt hur du kan använda denna kunskap för att effektivt samarbeta med ditt eller dina team och teamledare

I Praktiken Del V

 • En fördjupning oss i Avsluta ett Projekt-processen och hur du kan säkerställa ett effektivt avslut av dina projekt med tydlig hand-over av produkterna projektet har levererat

Att använda PRINCE2 framgångsrikt

 • Att anpassa teman, processer, organisationsstruktur, standardroller och ansvarsbeskrivningar PRINCE2 för det unika projektet, för att ge det stöd som krävs utan att skapa för mycket administration

Beställning

Beställ idag och starta kursen direkt. Du har tillgång till online-kursen i ett år och bestämmer själv tid och plats för dina studier.