Metier AB köpvillkor

Dessa regler gäller vid köp av produkter från Metier OEC/Metier AB på www.prince2.se

1. Parter

Säljare är:

Metier AB
Adress: c/o Lexicon
Box 863 101 37 Stockhholm
Org.nr.: 556247-8973
Telefon: 0733 837540

Säljare blir här under nämnt som "vi", "oss", "Metier AB":

Köpare är:

Den organisation som anges vid beställningen, och som här under blir nämnt som "er", "ni" eller "beställaren". 

2. Beställnings- och avtalsprocess

Er beställning är bindande när den har registrerats hos oss. Vi är samtidig bunden av er beställning så vida den inte avviker från det vi erbjuder i vår e-handel, i vår marknadsföring eller på annat sätt. När vi tar emot en beställning, så bekräftas ordern automatiskt. Orderbekräftelsen visas på skärmen och skickas till angiven e-postadress. Läs noga igenom orderbekräftelsen och säkerställ att den överensstämmer med er beställning.

3. Upplysningar som ges vid e-handeln

Vi strävar efter att ge våra kunder så korrekt information om våra produkter som möjligt. Dock kan tryckfel förekomma, vilket kan innebära att vi inte kan leverera i enlighet med informationen i e-handeln, i vår marknadsföring eller på annat sätt. Vidare förbehåller vi oss rätten att kancellera beställningen eller del av den, om produkten /kursen är utsåld / full. I sådana fall får ni information om detta

4. Priser

Alla priser på denna nätsida ges utan moms. Ev kostnader för frakt eller liknande framgår av inköpsprocessen innan beställningen genomförs.

5. Betalning

Betalning sker med faktura. Fakturering görs i slutet av varje månad och den förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Om fakturan inte betalas i tid sänds en påminnelse ut. Efter varning skickas fakturan till inkasso.

6. Privatpersons köp

Leveranser till privatpersoner betalas med faktura. Privatpersoner har ångerrätt enligt Konsumentköplagen.

7. Detta gäller vid anmälan till kurs

  • Anmälan till kurs kan ske kontinuerligt til e-learningkurs och fram till 2 dagar före klassrumskurs.
  • Metier AB ansvarar inte för ändringar i kursprogrammet av orsaker utanför Metier ABs kontroll, t.ex sjukdom
  • Metier AB förbehåller sig rätten att ändra plats för klassrumskurs.
  • Metier AB förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta på kurs med för få anmälda.
  • Anmälan till kurs är bindande och deltagaravgift refunderas inte vid avanmälan senare än två veckor före kursstart vid klassrumskurs.
  • Tillgång till PRINCE2 Foundation and Practitioner 5th och 6th utgåvans e-lärande kurser och eventuella provförsök är giltiga till 31 december 2024, oavsett registreringsdatum.

8. Reklamationer

Reklamation ska ske inom rimlig tid efter det att felet uppdagats. Om produkten har fel eller brister kan ni kräva rättning av felen, ny leverans, prisavdrag eller att köpet hävs. Felen måste föreligga när ni mottar produkten. Anmälan om fel ska ske skriftligen. Vi bekräftar skriftligt att vi mottagit reklamationen samt reklamerade varor som sänts tillbaka till oss för inspektion eller felrättning.

9. Personupplysningar

Vi behandlar endast de verksamhetsupplysningar som uppges vid bokning av kurs och som krävs för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag. I vissa andra fall kan vi behöva mailadress eller telefonnummer för att kunna kommunicera kring exempelvis offerter. Vi kommer aldrig att vidareförmedla dina personuppgifter till andra aktörer. Personer som har fått sina personupplysningar behandlade av oss kan när som helst få insyn, möjlighet att rätta fel, få dem spärrade eller borttagna.

10. Tvister

Parterna ska så långt möjligt försöka lösa eventuella tvister så att båda parter blir nöjda. Om detta inte kan ske, så avgörs tvisten i Stockholms tingsrätt.

11. Frågor och ev klagomål

Frågor och ev klagomål sänds som mail till info@metier.se. Vi svarar på era frågor och klagomål inom 24 timmar under arbetsdagar.