Klassrum

Motiverande ledarskap och effektiv kommunikation

Motiverande ledarskap och effektiv kommunikation ger dig som projektledare verktyg att nå framgång.

3 dagar

}

09:00 - 16:30

Kursdatum

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Passar kursen för mig?

Kort om kursen

Kombinationen av teori och praktisk träning hjälper deltagarna att skaffa sig kunskap om hur man skapar större engagemang och motivation, och hur man kan lösa svåra kommunikationssituationer på ett lämpligt och positivt sätt.

Tonvikten ligger på aktiv och praktisk träning i relevanta situationer från det dagliga livet.

Målgrupp

Projektledare, linjechefer och projektägare i projekt-intensiva organisationer.

Vad får jag lära mig?

Z

Specifika metoder och verktyg för att hantera det dagliga teamarbetet

Z

Praktisk träning och större insikt i vad som fungerar bäst för att kommunicera med och få inflytande på externa partners, chefer, sina projektarbetare och andra kollegor

Z

Kunskap om hur man motiverar projektgruppens medlemmar, kollegor och inte minst sig själv

Detta är inkluderat i kursen

Klassrumsundervisning

3 dagars klassrumskurs i motiverande ledarskap och effektiv kommunikation på svenska.

Servering

I kursavgiften ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch samt eftermiddagskaffe.

Vår kursledare

Carina Höyheim
Senior konsulent och kursledare

Carina jobbar som senior konsult och kursledare hos Metier OEC Academy i Sverige. Hon har lång erfarenhet av projektledning och har jobbat med både traditionella och agila projekt de senaste 25 åren. Carina är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Hon är certifierad i SAFe® och PRINCE2®

Beställning

Beställ nu för att säkra dig din plats!