PRINCE2®

Foundation 6th edition

Certifieringspaket som ger god grundkunskap och förståelse för PRINCE2.

Vill du lära dig en mångsidig och mycket använd metod för projektarbete? Då kan PRINCE2 vara det bästa valet, här lär du dig alla grunderna.

Foundation 7th edition

PRINCE2 7. utgåvan är den senaste versionen av PRINCE2 och introducerar flera uppdateringar och förbättringar till den mycket använda projektledningsmetodiken.

PRINCE2

PRINCE2

Practitioner

Certifieringspaket som ger avancerad förståelse för användning och anpassning av PRINCE2

Har du redan certifierat dig i PRINCE2 Foundation och vill ha en djupare förståelse för projektarbete? Om så är fallet bör du titta närmare på PRINCE2 Practitioner.

Hur vill du genomföra kursen?

PRINCE2

Foundation + Practitioner

Certifieringspaket som ger grundläggande och avancerad förståelse för användningen av PRINCE2

PRINCE2 Foundation + Practitioner är ett kombinationspaket som ger dig en omfattande certifiering inom projektledning och PRINCE2.

Hur vill du genomföra kursen?

PRINCE2 Agile®

Foundation

Klassrumskurs i PRINCE2 Agile® Foundation som ger grundläggande förståelse för användningen av flexibla agila metoder i kombination med PRINCE2.

Hur vill du genomföra kursen?

PRINCE2 Agile

Practitioner

PRINCE2 Agile Practitioner bygger på projektmetoden PRINCE2 - i kombination med agila metoder såsom Scrum, Kanban och Lean Startup. 

Hur vill du genomföra kursen?

PRINCE2 Agile

Foundation + Practitioner

Ett certifieringspaket som ger grunden för PRINCE2 och förståelse för att använda PRINCE2 i kombination med agila metoder.

Hur vill du genomföra kursen?

Andra kurser

Leading SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett internationellt ledande ramverk för att skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå.

Motiverande ledarskap och effektiv kommunikation

Ger dig som projektledare verktyg att nå framgång.

Grundläggande projektledning

Ger dig som är projektledare eller projektmedarbetare grundförutsättningarna att lyckas med projekt.

Praktisk projektledning

Ger praktisk kunskap om hur du professionellt ska leda ett projekt.

Webinar

Vad är PRINCE2?

Introduktion till PRINCE2®; en översikt över metodikens uppbyggnad, principer, teman och processer.

Vad är SAFe®?

Introduktion till SAFE®; ett ramverk för produktutveckling i stora organisationer där flera team ska jobba tillsammans i stora agila leveranser.

setTimeout(function () { if (itemCommerce) { dataLayer.push(itemCommerce); console.log(itemCommerce); } }, 1000)