Online

Grundläggande projektledning

Grundläggande projektledning ger dig som är projektledare eller projektmedarbetare grundförutsättningarna att lyckas med projekt.

17 kapitel

}

20 - 30 timmar

Passar kursen för mig?

Kort om kursen

Denna kurs ger en unik inblick och förståelse för helheten i projektarbetet på ett effektivt och motiverande sätt. Deltagare som är nya i projekt kommer att snabbt nå en nivå där de kan bidra som kvalificerade projektresurser med bra självförtroende. Erfarna projektledare kommer att få en repetition och uppdatering av sina kunskaper, med en ny referensram för att organisera sina erfarenheter.

Målgrupp

Grundläggande projektledning passar för alla som arbetar med projekt och projektarbete.

VAD FÅR JAG LÄRA MIG?

Z

Förstå projekt som en profession i sin helhet

Z

Få insikt i centrala begrepp, kunskapsområden och processer i samband med projektarbete

Z

Förstå vad som krävs för att projekten ska lyckas

Detta är inkluderat er inkludert i kurset

Tillgång i 12 månader

Du har tillgång till onlinekursen i 12 månader och kan logga på när som helst och från var som helst. Det gör att du enkelt kan lägga upp genomföringen precis som du själv önskar. 

E-coach

Gjennom hela kursen har du tillgång till en mentor online, som svarar på praktiska frågor och vägleder dig genom dina studier.

Flexibelt

Med onlinekurs kan du studera vid sidan av din vanliga jobb, som för exempel gör att du får tid till att reflektera vid sidan av kursen.

Examen inkluderat

I tillägg till e-learningkursen får du examen inkluderat i prisen. 

Innehåll

Projekt och terminologi

Projektfaser, processer och beslutspunkter

Kund-och leverantörsperspektiv

Organisation, roller och ansvar, inklusive linjeorganisationen

Ägarstyrning av projekt

Syfte och mål

Aktiviteter vid start, planering, genomförande och slutförande av projekt

Osäkerhetshantering, ändringshantering och avtalshantering

Kvalitet i projekt

Kommunikation och samarbete

Förvaltning av nyttorna

Beställning

Beställ Grundläggande projektledning idag och starta kursen direkt. Du har tillgång till online-kursen i ett år och bestämmer själv tid och plats för dina studier.