PRINCE2

Kort om PRINCE2

PRINCE2 är en internationellt vedertagen certifiering för effektiv projektledning. Metoden skräddarsys och anpassas till dom flesta organisationer, branscher och projekt.

Projektledningsmetoden (Projects in Controlled Environments) kommer ursprungligen från Storbritanien, där den är stor i både offentlig och privat sektor.

PRINCE2 är en världsledande projektledningsmetod som beskriver hur du genomför projekt på ett kontrollerat och affärsinriktat sätt från start till mål. Metoden utgår från best praxis och är utvecklad baserat på erfarenheter från oräkneliga projektägare, projektledare, projektteam, kursledare och konsulter.

Varför ta en PRINCE2-certifiering?

Nytta för dig

 • Lär dig hur du kan styra och arbeta med projekt på ett strukturerat sätt
 • u kommer att känna dig tryggare i projektrollen- både som projektledare och projektmedarbetare
 • Formaliserar din projektkompetens genom en global certifiering
 • Bli mer attraktiv för uppdragsgivare både i Sverige och utomlands

Nytta för företag

 • Genom att använda metoden främja lärande och ständiga förbättringar i organisationen
 • PRINCE2 är en världsledande metod som ger er ett gemensamt språk och klarhet i roller, ansvar och mandat.
 • Metoden ser till att projektet leverar resultat och klargör vad projektet ska levera, varför, när, från vem och till vem
 • Metoden kan enkelt förbättra och komplettera företagets egen projektmodell/metod
 • Säkerställer att alla intressenter är ordentligt representerade i planering och beslutsfattande
 • >Tillgång till praktiska tips, checklistor, loggar och mallar för att hantera projektledning

I vilka typer av projekt kan du använda PRINCE2?

PRINCE2 kan användas i alla typer av projekt oberoende av storlek, bransch, organisation, geografisk placering och kultur.  Metoden kan du implementera fullt ut eller delvis för att förbättra och komplettera existerande projektmodeller och processer.

Metoden kan du använda för såväl traditionell som agil leverans av projektet.

PRINCE2 består av

PRINCE2 består av följande huvuddelar:

 • Principer: 7 principer som bygger på best praxis och krävs för att ett projekt ska genomföras enligt PRINCE2.
 • Teman: 7 teman som beskriver vad som behöver följas upp kontinuerligt genom hela projektet av såväl teamledare, som projektledare och styrgrupp.
 • Processer: 7 Processer som beskriver projektet från ax till limpa. Varje process har checklistor med rekommenderade aktiviteter, produkter (leverabler) och tillhörande ansvar (roll).
 • Roller och ansvar som beskriver vem som ansvarar för vad.

Här hittar du en sökbar ordlista for PRINCE2 där du kan söka efter engelska (och svenska) ord och uttryck.

PRINCE2 webinar

Vill du vet mer om PRINCE2?

Delta på vårt webinar och få en gratis introduktion.

Vem passar PRINCE2 för?

Metoden passar för alla som jobbar i projekt,  oavsett om du är direkt involverad eller har en stödfunktion i projektet.

 • Projektledare
 • Projektmedarbetare
 • Projektbeställare
 • Projektägare och styrgrupp
 • Stödfunktioner
 • Teamledare

Frågor och svar

Vad är PRINCE2?

PRINCE2 är en erkänd certifiering för effektiv projektledning. Metoden är internationell, och kan skräddarsys och anpassas till de flesta organisationer, branscher och projekt.

Är PRINCE2 bara för en bestämd typ projekt?

Metoden utvecklades egentligen för IT-branschen. I dag är metoden en generell metod som du kan använda i alla typer av projekt oavsett storlek, bransch, organisation, geografisk placering eller kultur.

Hur blir jag certifierad i PRINCE2?

Metoden består av två certifieringar - Foundation och Practitioner. Varje certifiering har en tillhörande kurs som du måste genomföra innan du tar examen. Du kan antingen ta kurserna en och en eller samlade i en kurs. Bägge kurserna avslutas med en examen som du måste vara godkänd i innan du får ditt certifieringsbevis.

 

Vad krävs för att bli certifierad i PRINCE2?

Foundation kräver inga speciella förkunskaper. För att få ta kursen PRINCE2 Practitioner måste du ha avslutat och klarat examen i PRINCE2 Foundation.

Vem har behov av en certifiering i PRINCE2?

En certifiering i PRINCE2 passar både för dig som redan jobbar som projektledare, och för dig som önskar att bli det. Andra nyckelpersoner som är inblandade i olika delar av projektarbetet har också stor nytta av denna certifiering. Många ser att den nya kompetensen kan ge ett större ansvar och flera spännande arbetsuppgifter, i tillägg som certifieringen ger ett extra plus på din CV.

Hur genomförs examen?

Bägge certifieringarna avslutas med ett prov. Du tar provet  online, var som helst, från din egen PC. Du beställer examen samtidigt som du beställer kursen.  Går du kursen på Metier OEC ingår provet i kurspriset.

Frågor?

Skicka oss gärna ett meddelande om du har några frågor. Vi svarar dig på mail, så snart vi har möjlighet!