Online| Klassrum

PRINCE2 Agile® Practitioner

Har du redan certifierat dig i PRINCE2 Agile Foundation och vill ha en djupare förståelse av PRINCE2 i kombination med agila metoder? Om så är fallet bör du titta närmare på PRINCE2 Agile Practitioner.

9 kapitel

}

20 - 40 timmar

Passar kursen för mig?

Kort om kursen

PRINCE2 Agile Practitioner ger dig en djupare förståelse av PRINCE2 i kombination med agila metoder.

Fokuset för Practitioner-certifieringen är att se närmare på best praxis för projektledning (som är grunden i PRINCE2 Foundation) och hur detta bör kombineras med agila metoder. 

Målgrupp

Kursen är för dig som jobbar i smidiga projekt och som önskar att förstå hur PRINCE2 bör kombineras med agila ramverk som Scrum, Kanban, Lean Start-up och Cynefin.

Många som har deltagit i våra kurser säger att den kompetens de har fått leder till större ansvar och flera spännande arbetsuppgifter och att certifieringen är ett klart plus i CV.

Vad får jag lära mig?

Z

Du lär dig om de största agila ramverken såsom Scrum, Kanban och Lean Startup, och hur du kan använda dem i dina projekt

Z

Du får verktyg som gör dina projekt mer effektiva samtidigt som du behåller översikt och kontroll

Z

Du blir certifierad PRINCE2 Agile® Practitioner - en vedertagen certifiering i agil projektledning

Detta är inkluderat

Engelskt material

Allt material i PRINCE2 Agile Practitioner är på engelska; e-learning, Agile-boken, testexamen och examen.

Tillgång i 12 månader

Du har tillgång till onlinekursen i 12 månader och kan logga på när som helst och varifrån som helst. Det gör att du enkelt kan lägga upp genomförandet precis som du själv önskar.

E-coach

Genom hela kursen har du tillgång till en mentor online, som svarar på praktiska frågor och vägleder dig genom dina studier.

Flexibelt

Med onlinekurs kan du studera vid sidan av din vanliga jobb. Det gör att du får tid till att reflektera vid sidan av kursen.

Examen inkluderad

Utöver e-learningkursen i PRINCE2 Agile Practitioner, så ingår examen i priset.

Tillgång till övningsxamen

Du får tillgång till två övningsexamen som du kan ta så många gånger du vill. Detta gör att du enkelt kan kan kontrollera hur förberedd du är till examen.

Kul sätt att lära sig på

Innehållet är pedagogiskt uppdelat i lagom stora delar, och varieras med praktiska exempel, interaktiva övningar, checklistor, cases och quizer.

Förkunskaper

För att få certifiera dig i PRINCE2 Agile måste du ha en av följande certifieringar , men vi rekommenderar att starta med PRINCE2 Agile Foundation som klassrumskurs eller onlinekurs eftersom denna certifiering ger dig en bra bas och en ingående introduktion i PRINCE2 och agila ramverk.

PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Agile Foundation
Project Management Professional (PMP)
Certified Associate in Project Management (CAPM)
IPMA Level A® (Certified Projects Director)
IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
IPMA Level C® (Certified Project Manager)
IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Om examen

Du får ett mail med en beställningskod som du använder för att reservera examensdatum och tid samt instruktioner. Allt du behöver är en dator med webkamera och mikrofon för att kommunicera med examensvakten i samband med examen. Ett examensförsök är inkluderat, som gäller i 1 år från beställningsdatumet.

Examen genomförs så här:

 • Examenstyp: Casebaserad multiple choice
 • Antal frågor: 50
 • Krav för godkänt: 60%
 • Språk: Engelska
 • Tid: 2,5 – 3.timmar
 • Hjälpmedel: PRINCE2 Agile manualen

För att få genomföra onlinekursen i PRINCE2 Agile Practitioner, så måste du först ha blivit certifierad i PRINCE2 Agile Foundation.

   Kapitelöversikt

   Vill du veta med om innehållet i PRINCE2 Agile? Här hittar du en översikt över onlinekursens kapitel och inlärningsmål.

   The basic concepts of common agile ways of working part I

   • explain the difference between projects and BAU (business as usual)
   • describe agile and its common approaches, how and why agile approaches have developed and where they are used
   • describe the history of agile, its contrast to the waterfall way of working and how the Agile manifesto fits in
   • describe the different levels of agile maturity and well-known agile frameworks
   • describe the behaviours, concepts and techniques that characterize agile
   • define the PRINCE2 Agile view of “agile”

   The basic concepts of common agile ways of working part II

   • describe Kanban and Lean Start-up
   • describe the use of workshops
   • describe how to transition to agile
   • describe Scrum theory and explain the nature of the scrum team, scrum events, scrum artefacts and sprints

   The purpose and context for combining PRINCE2 and the agile way of working

   • describe the complementary strengths of PRINCE2 and the agile way of working
   • define who can benefit from using PRINCE2 Agile and in what contexts/situations
   • define the make-up of PRINCE2 Agile (frameworks, behaviours, concepts, techniques and focus areas)
   • explain the eight ‘guidance points’
   • describe what a typical PRINCE2 “project journey” looks like in an agile context

   Apply and evaluate the focus areas to a project in an agile context

   • explain the purpose and use of the Agilometer throughout a project
   • describe the six sliders used on the Agilometer
   • describe requirements terminology
   • explain how requirements are prioritized
   • explain the rich communication focus area
   • explain how to manage frequent releases and the benefits of “fail fast”

   Fix and flex the six aspects of a project in an agile context

   • describe how to use the ‘hexagon’ in relation to the six aspects of project performance
   • explain the use of tolerances in terms of what to ‘fix’ and what to ‘flex’ in relation to the six aspects of project performance
   • describe each of the five targets that underpin the use of the hexagon
   • explain why the ‘fix and flex’ approach is good for the customer

   Apply and tailor PRINCE2 to a project in an agile context part I (Roles & responsibilities)

   • describe the five PRINCE2 Agile behaviours
   • explain that agile needs to be incorporated in all seven PRINCE2 processes and all seven themes and how this will vary depending on the project contest
   • describe the common roles of scrum master and product owner
   • explain how to adjust roles in a project
   • define a typical delivery team
   • describe servant leadership
   • describe how to define working agreements

   Apply and tailor PRINCE2 to a project in an agile context part II (themes)

   • describe quality setting techniques including “definition of done” and the use of acceptance criteria
   • describe quality testing
   • describe approaches to planning
   • describe approaches to risk
   • describe how blending PRINCE2 with agile approaches controls, responds to, and minimizes the impact of change
   • describe how empowered self-organizing teams handle change dynamically
   • describe common feedback loops
   • describe progress monitoring techniques

   Apply and tailor the PRINCE2 processes to a project in an agile context

   • describe agile techniques that may apply to each PRINCE2 process including Cynefin
   • describe how to flex the “Direct a project” stage and the benefits of collaborative working
   • describe how to “manage by exception” with emphasis on empowerment, quantity of deliverables, rich information flows and value of deliverables
   • explain why PRINCE2 “stages” may not be required, including the use of timeboxes and Scrum of scrums
   • describe typical output mechanisms when “Controlling a stage” and “Managing a stage boundary”
   • describe the use of retrospectives and how to make them effective
   • describe approaches to managing product delivery including Scrum and Kanban
   • explain how to define work packages, product descriptions, quality criteria and tolerances
   • give guidance on behaviours, risk and the frequency of releases
   • explain how to manage stage boundaries and the similarities between a stage and a release
   • explain how to assess quantity, quality and benefits of stage deliverables
   • explain how to effectively close a project, including evaluation of the use of agile

   Tailoring guidance for the PRINCE2 products

   • tailor PRINCE2 products such as work packages, highlight reports and checkpoint reports
   • describe agile techniques that may apply to requirements, defining value and user stories
   • describe guidance on the use of contracts
   • describe PRINCE2 Agile delivery roles
   • explain how to use the health check
   • describe the fundamental values and principles of agile
   • outline tips for the PRINCE2 Agile project manager

   Beställning

   Beställ idag och starta kursen direkt. Du har tillgång till online-kursen i ett år och bestämmer själv tid och plats för dina studier.