Online

Praktisk projektledning

Praktisk Projektledning ger dig praktisk kunskap om hur du professionellt ska leda ett projekt.

14 kapitel

}

20 timmar

Passar kursen för mig?

Kort om kursen

Praktisk projektledning innebär att ta en aktiv roll i att hitta det mest optimala sättet att leverera projektets mål och samordna alla uppgifter så att dessa genomförs på ett effektivt sätt. Det ingår att löpande följa projektet och dess omgivning, så att korrigerande åtgärder kan vidtas innan osäkerheter, avvikelser och förändringar leder till signifikanta och negativa konsekvenser för projektet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till projektledare, projektplanerare och andra aktörer som ansvarar för delar av projekts leveranser samt projektägare som vill förstå projektprocesserna och bakgrund för deras styrning.

VAD FÅR JAG LÄRA MIG?

Z

Förstå hur praktisk projektledning bör utföras enligt internationell best praxis

Z

Veta hur man planerar och följer upp ett projekt under hela projektets livscykel

Detta är inkluderat er inkludert i kurset

Tillgång i 12 månader

Du har tillgång till onlinekursen i 12 månader och kan logga på när som helst och från var som helst. Det gör att du enkelt kan lägga upp genomföringen precis som du själv önskar.

E-coach

Gjennom hela kursen har du tillgång till en mentor online, som svarar på praktiska frågor och vägleder dig genom dina studier.

Gott utbytte

Med onlinekurs i praktisk projektledning kan du studera vid sidan av din vanliga jobb. Det gör att du får tid till att reflektera vid sidan av kursen.

Språkval

Kursen erbjuds på svenska och engelska.

Innehåll

Projektledarens roll och ansvar

Projektledningsstrategier

Överlämnande från försäljning-/verksamhetsplanering

Uppstartningsfasen

Planera ett projekt

Genomföra ett projekt

Avsluta ett projekt

Beställning

Beställ idag och starta kursen direkt. Du har tillgång till online-kursen i ett år och bestämmer själv tid och plats för dina studier.