Online

PRINCE2® Foundation 7th edition, Engelska

Vill du lära dig en mångsidig och mycket använd metod för projektarbete? Då kan PRINCE2 Foundation vara det bästa valet, här lär du dig alla grunderna.

Utgåvan är den senaste versionen av PRINCE2 och introducerar flera uppdateringar och förbättringar till den mycket använda projektledningsmetodiken. Förändringarna är ett svar på de ständigt skiftande behoven i dagens dynamiska projektmiljö.

19 kapitel

}

20 - 40 timmar

Passar kursen för mig?

Kort om PRINCE2 Foundation

PRINCE2 från Axelos är så flexibelt att det kan skräddarsys och anpassas till alla typer av projekt, branscher och organisationer.

PRINCE2 Foundation är grundkursen för dig som önskar att lära en metod för projektarbete. Foundation är grundstenen i specialiseringen i allt som har med PRINCE2 att göra. Oavsett om du vill bygga vidare med en certifiering i PRINCE2 Practitioner eller PRINCE2 Agile.

PRINCE2 7 är inte bara en uppdatering, utan också ett svar på behoven i dagens dynamiska projektmiljö. Genom att integrera människor, fokusera på hållbarhet, anpassa sig till digitala behov och upprätthålla flexibilitet kommer PRINCE2 7 att vara mer anpassad till modern projektledning.

Målgrupp

PRINCE2 Foundation är både för dig som redan är projektledare och dig som vill bli det. Den passar också för andra nyckelpersoner som är involverade i olika delar av projekt.

Många som har deltagit i våra kurser säger att den kompetens de har fått leder till större ansvar och fler spännande arbetsuppgifter, i tillägg till att certifieringen är ett klart plus i CV:n.

Vad får jag lära mig?

Z

Vad PRINCE2 Foundation är och vad metoden kan användas till

Z

Hur du jobbar systematiskt med projektledning

Z

Definitioner och begrepp

Z

Om tema, processer och aktiviteter i metoden

Z

Roller och ansvar i projekt

Z

Hur du steg för steg genomför ett PRINCE2-projekt

Detta är inkluderat i kursen

Språk

E-lärningen är endast tillgänglig på engelska.

Tillgång i 12 månader

Du har tillgång till onlinekursen i 12 månader och kan logga på när som helst och från var som helst. Det gör att du enkelt kan lägga upp genomförandet precis som du själv önskar. 

E-coach

Under hela kursen har du tillgång till en mentor online, som till exempel svarar på praktiska frågor och vägleder dig genom dina studier.

Flexibilitet

Med onlinekursen PRINCE2 Foundation kan du studera vid sidan av din vanliga jobb. Det gör att du får tid till att reflektera vid sidan av kursen.

Examen inkluderad

I tillägg till e-learningkursen i PRINCE2 Foundation får du examen inkluderad i prisen.

Tillgång till testexamen

Du får tillgång till två testexamen. Detta gör att du enkelt kan kan kontrollera hur förberedd du är för examen.

Kul sätt att lära sig på

Innehållet är pedagogiskt uppdelat i lagom stora delar, och varieras med praktiska exempel, interaktiva övningar, checklistor, cases och quizer. 

Om examen

Du får ett mail med en beställningskod som du använder för att reservera examensdatum och tid samt instruktioner. Allt du behöver är en dator med webkamera och mikrofon för att kommunicera med examensvakten i samband med examen. Det är ett examensförsök inkluderat, som gäller i 1 år från beställningsdatumet.

Examen genomförs så här:

 • Digitalt i ExamShield på PC eller Mac
 • En examensvakt är tillgänglig
 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 60
 • Krav för att bli godkänd: 55% rätt
 • Språk: Svenska eller engelska
 • Tid: 60 – 75 minuter
 • Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna

Kapitelöversikt

Vill du veta mer om innehållet i PRINCE2 Foundation? Här hittar du en översikt över onlinekursens kapitler och lärningsmål.

Introduktion

 • Kort introduktion till PRINCE2 Foundation och vad du kommer att lära

Introduktion till projektledning

 • En översikt över viktig bästa praxis inom projektledning

PRINCE2 grundläggande element

 • En introduktion till ramverket prince2 och de delar består av

PRINCE2 Processer

 • En översikt över de sju processerna och hur de hänger ihop med temana samt vad som kommer ut av respektive process

Business Case

 • Skamprojektet - hva? Varför ska projektet genomföras? Vilken nytta kommer projektet att leda till?

Organisation

 • De centrala rollerna och hierarkiska nivåerna i en effektiv projektorganisation

Kvalitet

 • Hur säkerställer vi att projektet levererar produkter som är lämpliga för sitt ändamål?

Planer

 • Vad innebär produktbaserad planering och vilka planer rekommenderar PRINCE2?

Produktbaserad planeringsteknik

 • PRINCE2 har fokus på produkter, inte aktiviteter, och det förutsätter produktbaserad planering

Risk

 • Vilka hot och möjligheter står projektet inför?

Ändring

 • Vilka blir konsekvenserna av att ändra eller att låta bli att ändra i projektet

Människor

 • Integrering av människor i PRINCE2-metoden erkänner att framgångsrika projekt är beroende av de mänskliga resurserna.

Progress

 • Vi jämför den verkliga progressen med den planerade, för att kunna göra en prognos framåt i projektet

Starta ett Projekt och Initiera ett Projekt

 • För att förstå hur PRINCE2-processerna och relaterade aktiviteter hjälper projektledningsteamet att lyckas

Styra ett projekt

 • Styrgruppens enda process, som bygger på avvikelsebaserad styrning

Kontrollera en fas

 • Projektledarens dagliga arbete, med andra ord där det handlar om att delegera arbetspaket och att rapportera till styrgruppen

Styra en Fasövergång och Avsluta ett projekt

 • Relationen till styrgruppen är A och O genom hela projektet, både för att få ”go” för att fortsätta till nästa fas och för att kunna avsluta projekt

Beställning

Beställ idag och starta PRINCE2 Foundation direkt. Du har tillgång till online-kursen i ett år och bestämmer själv tid och plats för dina studier.