- Sju aspekter med ett projekt

PRINCE2:s teman beskriver olika delar av projektet som måste hanteras kontinuerligt. De Projektledare som använder temana på ett professionellt sätt lyckas betydligt bättre i sina projekt än de som inte gör det. Styrkan i PRINCE2 ligger i hur dessa sju teman integreras och hur effekterna uppnås genom att hantera vart och ett av de sju temana. Temana är framtagna för att kunna kopplas ihop på ett effektivt sätt.

Processerna i PRINCE2 beskriver projektets resa från ax till limpa – med aktiviteter som hänger ihop och olika teman som integreras. PRINCE2 innehåller följande teman:

Sju teman i PRINCE2

Business Case

- Varför genomför vi projektet?

Projektet startar med en idé som anses ha potentiellt värde för den aktuella organisationen. Detta tema omfattar hur idén utvecklas till ett bärkraftigt investeringsförslag samt hur projektledningen håller fokus på organisationens mål genom hela projektet.

Organisation

- Vem ska genomföra projektet?

Organisationen bakom projektet fördelar arbetet till ledare som ansvarar för det och styr det tills det är genomfört. Projekt är tvärfunktionella, så de vanliga funktionsstrukturerna i linjen passar inte. Detta tema beskriver rollerna och ansvarsområdena i det temporära team som krävs för att leda projektet på ett effektivt sätt.

Kvalitet

- Vad ska levereras?

Projektidén presenteras ofta som en skiss av vad som ska göras och tas fram. Detta tema beskriver hur skissen utvecklas så att alla förstår produktspecifikationen för det som ska levereras – och vidare hur projektledningen säkerställer att kraven uppfylls.

Planer

- Hur, när och av vem ska målet realiseras?

PRINCE2-projekt drivs baserat på en serie godkända planer. Detta tema kompletterar Kvalitetstemat genom att beskriva vilka steg och åtgärder som krävs för att uppfylla planerna samt de PRINCE2-tekniker som ska användas

Risk

- Tänk om?

Projekt har per definition större osäkerhet än ordinarie linjearbete. Detta tema handlar om hur projektledningen hanterar osäkerhet i planerna.

Ändringer

- Vad är effekten av?

Detta tema beskriver hur projektledningen värderar och agerar kring saker som potentiellt kan ha en effekt på projektet. Det kan handla om oväntade generella problem, ändringsbegäran eller tillfälliga kvalitetsavvikelser.

Progress

- Var är vi, vart ska vi, ska vi fortsätta?
Detta tema handlar om att få kartan och verkligheten att, genom hela projektet, passa ihop. Temat beskriver beslutsprocessen för att godkänna planer, övervakning av verklig progress samt eskaleringsprocessen, om saker och ting inte går som planerat. Till syvende och sist så är det detta tema som avgör om projektet ska fortsätta och i så fall hur.

Vill du lära mer om PRINCE2?

PRINCE2 består av två nivåer - Foundation och Practitioner. Det finns också två grenar - PRINCE2 och PRINCE2 Agile. Här kan du läsa mer om vad  PRINCE2 är och vilka kurs du kan ta för att bli certifierad.

Frägor?

Skicka oss gärna ett meddelande om du har några frågor. Vi svarar dig på mail, så snart vi har möjlighet!