Detta är en engelsk och svensk ordlista för PRINCE2. Ordlistan innehåller en alfabetisk översikt över engelska och svenska begrepp i PRINCE2.

Både dom engelska och svenska begrepperna innehåller i tillägg en definition på sina respektive språk.

Lasta ner