- Beskriver vem som har ansvar för vad

PRINCE2 definierar roller och vilket ansvar dessa roller har genom projektet. Det är viktigt att förstå att det inte är ett samband mellan antall roller i PRINCE2, och antal personer du måste ha för att genomföra ett projekt.  En person kan ha en eller flera roller En person kan ha en eller flere roller beroende av projektets storlek och komplexitet. Bilden nedan visar en översikt över rollerna i ett PRINCE2-projekt. Under bilden hittar du mer information om respektive roll.

Roller och ansvar i PRINCE2

Roller och ansvar översikt

Styrgruppen

Styrgruppen ansvarar inför verksamhets- eller programledningen för att projektet blir framgångsrikt, och har mandat att styra projektet inom de ramar som verksamhets- eller programledninen gett. Styrgruppen ansvarar också för kommunikationen mellan projektet och intressenter utanför projektledningsteamet.

Projektägaren

Projektägaren är ytterst ansvarig för projektet, med stöd av Senioranvändare och Seniorleverantör. Projektägarens roll är att säkra att projektet genom hela dess livslängd fokuserar på att nå målen och leverera produkt(er) som ger de kalkylerade nyttorna. Projektägaren ansvarar för att projektet ger värde för pengarna, säkerställer ett kostnadseffektvt projektarbetssätt och balanserar kraven från verksamhet, användare och leverantör.

Genom hela projektet är Projektägaren ansvarig för Business Caset.

Senioranvändaren

Senioranvändaren/-na ansvarar för att specifiera behoven de som ska använda projektets produkter har, för kontakt mellan användarna och projektledningen och för att den valda lösningen verkligen tillfredsställer de behov användarna har, samt, inom Business Caset, begränsningar avseende kvalitet, funktionalitet och användarvänlighet.

Seniorleverantör

Seniorleverantören/na representerar de som designar, utvecklar, stöttar, anskaffar och implementerar projektets produkter. Denna roll ansvarar för kvaliteten på produkterna som leverantören/na levererar och för projektets tekniska integration. I vissa projekt kan det behövas fler än en person för att representera leverantörerna.

Projektledare

Projektledaren har Styrgruppens förtroende att, på daglig basis, bedriva projektet, inom de ramar Styrgruppen har satt upp. Projektledarens huvudansvar är att säkerställa att projektet producerar de produkter som krävs, inom de specifierade toleranserna för tid, kostnad, kvalitet, omfattning, risk och nytta. Projektledaren ansvarar också för att projektet producerar ett resultat som kan leda till de nyttor som beskrivits i Business Case.

Teamledare

Teamledarens huvudansvar är att producera de produkter som Projektledaren har definierat, med rätt kvalitet och inom en fast tidsram och med en kostnad som är acceptabel för Styrgruppen.

Projektsäkring

Projektsäkring täcker de viktigaste intressenternas interessen (verksamhet, användare och leverantör). Projektsäkring måste vara oberoende av Projektledaren. Därför kan inte Styrgruppen delegera några av sina projektsäkringsaktiviteter till Projektledaren.

Ändringsansvarig

Styrgruppen kan delegera ansvaret för att godkänna ändringsbegäran eller specifikationsavvikelser till en separat person eller grupp, kallad Ändringsansvarig.

Vill du lära mer om PRINCE2?

PRINCE2 består av två nivåer - Foundation och Practitioner. Det finns också två grenar - PRINCE2 och PRINCE2 Agile. Här kan du läsa mer om vad  PRINCE2 är och vilka kurs du kan ta för att bli certifierad.

Frägor?

Skicka oss gärna ett meddelande om du har några frågor. Vi svarar dig på mail, så snart vi har möjlighet!