PRINCE2

PRINCE2® implementering

Inför en PRINCE2-implementering går vi gemensamt igenom organisationens mål och ambitioner för projekten. Tillsammans identifierar vi sedan de förändringar som krävs. Vi tror på engagemang och effektiva verktyg för att skapa långsiktig förändring och att alla ska kunna se värdet av dessa åtgärder. Därför hanteras detta alltid som en förändringsprocess. 

En implementation innebär att PRINCE2 integreras med verksamhetens processer. Viktigt är att rollbeskrivningar, mallar och checklistor anpassas efter organisationens behov, för att ge den önskade effekten på projekten.

Konsten är att efter implementationen underhålla förändringarna och säkerställa långsiktigt värdeskapande. Det är där vi gör en verklig skillnad genom att under hela implementationen fokusera på ökad projektkapacitet och att se ständiga förbättringar som centralt

Implementering av PRINCE2

Implementering görs av organisationen och det är viktigt att ha fokus på detta:

 

4 steg i planläggnigen av implementering av PRINCE2

Var är vi

 • Genomgång av baselines, mognadsanalyser
 • Lista på misslyckade projekt
 • Kundnöjdhetsmätningar
 • Hur mycket pengar används idag på förbättringsarbete?
 • “Sense of urgency”

Var vill vil

 • Beskriv framtidens design konkret, hur ser framgångsrika projekt ut?
 • Inom vilka områden hittar vi projekten som ger mest nytta?
 • Vad är “tillräckligt bra ” för vår verksamhet?
 • Vad är realistiskt?

Hur kommer vi dit?

 • Vilka  förmågor behöver förbättras och vilka förändringar genomföras när?
 • Förbättrings-”road-map”
 • Processägare för de aktuella förbättringsområdena

Hur vet vi att vi är där?

 • Kan vi använda oss av inarbetade KPI’er ?
 • Vilka mätningar ska göras, när, hur och av vem för att säkerställa att projekten blir mer framgångsrika?

Några goda råd på vägen

 • Förbättringsarbetet måste förankras hos ledningen och projektägarna
 • Ta fram en standard för projektstyrning – en projektmodell
 • Långsiktig förbättring genom implementering av PRINCE2 handlar mycket om förändringsledning
 • Skapa en kultur där det läggs ner tillräcklig tid i de tidiga projektfaserna
 • Ta fram tydliga rollbeskrivningar med beskrivet ansvar för styrning och ledning av projekt – med fokus på hur tilldelning av dessa roller ska gå till
 • Investera i utbildning och aktiviteter för att lära av erfarenheter – med fokus på kontinuerlig förbättring av projektarbetet
 • Skapa en kultur med effektivitet, beslutsfattande och styrningsfokus på strygruppsmötena och begär bra, standardiserad styrgruppsinformation
 • Skapa en kultur med proaktiv ledning och styrning av projekten, undgå problem hellre än att lösa dem

Anpassning av PRINCE2

Det är styrgruppen som ansvarar för anpassningen av PRINCE2. Syftet är att anpassa metoden efter miljön runt det specifika projektet.

 • Tilldelning av roller och ansvar
 • Anpassa  teman (med hjälp av strategier och kontroll)
 • Använd olika ledningsprodukter (mallar)
 • Integrera specifika begrepp/uttryck
 • Justera processerna för att passa med ovanstående

Gemensamt lyft

Fler i din organisation som borde certifiera sig

Om ditt företag vill implementera PRINCE2 så är det bra om flera personer i organisationen certifierar sig samtidigt. Det kräver en del att ta en certifiering i PRINCE2, och därför ser vi en stor fördel med att ta PRINCE2-certifiering tillsammans som en grupp. På så sätt får din organisation bästa möjliga förutsättningar för att komma igång och använda PRINCE2.

PRINCE2 för organisationer

Vi har erfarenhet av att skräddarsy certifieringsupplägg i PRINCE2 för små och stora organisationer i alla branscher och sektorer.  Vi kan till exempel erbjuda ett kombinerat upplägg med online och klassrum. Här kan du läsa mer om certifiering i PRINCE2 för organisationer.

Frågor?

Skicka oss gärna ett meddelande om du har några frågor. Vi svarar dig på mail, så snart vi har möjlighet!