Ett Konfigurationsprotokoll används för att hålla ordning på status, version och varianter av de ingående delarna (produkterna), samt detaljer om gränssnitt och relationer mellan de ingående delarna (produkterna).

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av ett konfigurationsprotokoll. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett sådant protokoll.

När ditt konfigurationsprotokoll är klart ska du kontrollera det mot följande kvalitetskriterier:

  • Protokollen återspeglar produkternas status på ett adekvat sätt
  • Protokollen förvaras tillsammans på en säker plats
  • Versionsnumren stämmer med de faktiska produkterna
  • Att protokollen visar produktversionens historik
  • Det finns en process för definition och uppdatering av ett sådant protokoll

Lasta ner