En Fasslutsrapport används för att summera progressen till dags dato. Rapporten ska ge en ögonblicksbild av projektets status och tillräcklig information för att Styrgruppen ska kunna avgöra vad som ska ske framöver med projektet.

Styrgruppen använder information i Fasslutsrapport tillsammans med nästa Fasplan. Detta för att besluta vad som ska ske med projektet. För exempel: tillåta nästa fas, ändra projektets omfattning, eller stoppa projektet.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en sådan rapport. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en fasslutsrapport.

När din fasslutsrapport är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Rapporten visar tydligt hur projektet har presterat under fasen jämfört med planen.
  • Eventuella avvikande situationer beskrivs, liksom effekten av dem.
  • Personer som har en projektsäkringsroll har godkänt rapporten.

Lasta ner