Fasslutsrapport

Fasslutsrapport

En Fasslutsrapport används för att summera progressen till dags dato, ge en ögonblicksbild av projektets status och tillräcklig information för att Styrgruppen skak unna avgöra vad som ska ske framöver med projektet.

Styrgruppen använder information iFasslutsrapport tillsammans med nästa Fasplan för att besluta vad som ska ska med projektet, till exempel: Tillåta nästa fas, ändra projektets omfattning, eller stoppa projektet.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en fasslutsrapport. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en fasslutsrapport.

När din fasslutsrapport är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Rapporten visar tydligt hur projektet har presterat under fasen jämfört med planen.
  • Eventuella avvikande situationer beskrivs, liksom effekten av dem.
  • Personer som har en projektsäkringsroll har godkänt rapporten.