Erfarenhetsloggen är en samling erfarenheter som kan komma till nytta längre fram i detta projekt eller i framtida projekt. Vissa erfarenheter kan komma från andra projekt och bör fångas upp i l som input till projektets strategier och planer. Andra erfarenheter kan komma från det aktuella projektet - där nya erfarenheter (både goda och mindre bra) kan delas med andra projekt genom en Erfarenhetsrapport.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en Erfarenhetslogg. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en Erfarenhetslogg.

När din erfarenhetslogg är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Status anger om åtgärder har vidtagits.
  • Varje erfarenhet ska ha en unik ID-referens, som anger vilken produkt den kan hänföras till.
  • Det finns en fastställd process för uppdatering av loggen.
  • Åtkomsten till loggen kontrolleras.
  • Erfarenhetsloggen förvaras på ett säkert ställe.

Lasta ner