PRINCE2® Agile Foundation + Agile Practitioner, e-learning

Certifieringspaket som utgör grunden för PRINCE2 och förståelse för användningen av PRINCE2 i kombination med smidiga metoder och kontroll.

e-learning
15kapitel
25PDUS
(109)

PRINCE2 AgileFoundation + Agile Practitioner, online

PRINCE2 Foundation + Agile Practitioner är ett kombinationspaket som ger dig en omfattande certifiering i projektledning och PRINCE2 i kombination med smidiga metoder.

PRINCE2 anses vara en av de största och mest erkända projektcertifieringarna. Kombinationen av PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Agile Practitioner ger dig en solid grund för att använda PRINCE2 i agila/smidiga projekt.

Passer kurset for meg?

Kursen är både för dig som redan är projektledare och dig som vill bli det. Den passar också för andra nyckelpersoner som är involverade i olika delar av projekt. Många som har deltagit i våra kurser säger att den kompetens de har fått leder till större ansvar och flera spännande arbetsuppgifter och att certifieringen är ett klart plus i CV:n.

Vad får jag lära mig?

  • Definitioner och begrepp
  • Om olika team, processer och aktiviteter i metoden
  • Hur driver du stegvis ett PRINCE2-projekt
  • De mest använda flexibla metoderna som Scrum, Kanban och Lean Startup, och hur man använder dem i dina projekt
  • Verktyg som gör dina projekt mer effektiva samtidigt som du behåller översikt och kontroll

Varför ska jag ta PRINCE2-kursen hos Metier OEC?

Certifieringsgaranti

Hos Metier får du certifieringsgaranti. Klarar du inte examen vid första försöket, så får du gratis ett andra försök.

Absolut allt inkluderat

Förutom allt material vi tillhandahåller, så ger vi också certifieringsgaranti inkluderat i kurspriset. Direkt vid bokningen, så får du tillgång till allt du behöver för att bli certifierad.

Vad är fördelarna med en online-kurs?

Flexibelt

Du har tillgång till online-kursen var som helst och när som helst, och därmed kan du lägga upp studierna precis så som du själv önskar.

Bra förberedelse till examen

Du får tillgång till två testexamen som du kan ta så många gånger du vill. Det gör att du enkelt kan kolla hur du ligger till inför examen.

Kul sätt att lära sig på

Du lär dig PRINCE2 enkelt med vår e-learningskurs. Innehållet i PRINCE2-boken är pedagogiskt uppdelat i lagom delar, och varieras med praktiska exempel, interaktiva övningar, checklistor, cases och quizer.

Din egen personliga mentor

Under hela kursen har du tillgång till en mentor online, som svarar på praktiska frågor och ger dig vägledning genom dina studier.

Examen

Examen i Agile Foundation

Eksamen består av 75 multiple choice-spørsmål, og 50 prosent må være riktig for at du skal bestå. Den varer i én time om du tar den på norsk, og en time og ett kvarter på engelsk. Du kan ta eksamen online eller i Oslo.

Vi anbefaler at du tar kurs og eksamen på engelsk ettersom PRINCE2 Agile Practitioner kun finnes på engelsk.

Examinationen består av 75 flervalsfrågor och 50 procent måste vara korrekta för att du ska bli godkänd. Det tar en timme om du tar den på svenska och en timme och en kvart på engelska. Du kan ta examensprovet online eller i Stockholm. Vi rekommenderar att du tar kursen och examensprovet på engelska eftersom PRINCE2 Agile Practitioner endast är tillgänglig på engelska.

Examen i Agile Practitioner

Examinationen består av 50 flervalsfrågor och 60 procent måste vara korrekta för att du ska bli godkänd. Det tar 2,5 timmar om du har engelska som modersmål och 3 timmar om du har engelska som främmande språk. Examination sker från din egen dator.

Examen när och var det passar dig

Precis som med online-kursen, så kan du välja att ta din examen hos dig, när det passar dig. När du beställer kursen, så väljer du hemmaexamen, och inom en vecka efter din anmälan får du instruktioner via mail. När dagen för examen kommer, så kopplar du upp dig mot lösningen för hemmaexamen (med webb kamera och mikrofon), och så berättar en examensvakt hur du kommer igång med din examen.

Självklart kan företag och organisationer välja en kombination av e-learning och workshopar, för att anpassa inlärningen till de specifika behoven.

Språk

Kurset og sertifiseringen i PRINCE2 Foundation er tilgjengelig på både norsk og engelsk, men PRINCE2 Agile kun er tilgjengelig på engelsk. Vi anbefaler å ta begge sertifiseringene på samme språk.

Kursen och certifieringen i PRINCE2 Agile Foundation finns på både svenska och engelska, men PRINCE2 Agile är endast tillgänglig på engelska. Vi rekommenderar att du tar båda certifieringarna på samma språk.

Strategisk partner med Axelos

Metier OEC är strategisk partner med AXELOS som står bakom bästa praxis och ramverk som PRINCE2®, MSP® och MoP®.