Statusrapport i ett PRINCE2 projekt. Den används för att ge Styrgruppen (och ev andra intressenter) en sammanfattning av fasens status vid, av dem, definierade intervaller. Styrgruppen använder rapporten för att övervaka fasens och projektets progress. Projektledaren använder också rapporten för att informera Styrgruppen om eventuella problem eller områden där Styrgruppen kan hjälpa till.

Lasta ner