En Slutrapport används under projektavslut för att granska hur projektet presterat. Detta i förhållande till de versioner av Initieringsdokumentet som legat till grund för «go» under projektets gång. Slutrapporten gör det även möjligt att:

  • Föra vidare alla erfarenheter som kan tänkas vara nyttiga för andra projekt
  • Föra vidare detaljer om ofullständigt arbete, pågående risker eller potentiella produktändringar till gruppen som är utsedd att underhålla projektets produkter i drift.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en slutrapport. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en slutrapport.

När din slutrapport är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Eventuella avvikande situationer beskrivs, liksom effekten av dem
  • I slutet av projektet ska alla ärenden antingen vara avslutade eller föremål för en rekommendation om uppföljningsåtgärd
  • Rekommendationer om uppföljningsåtgärder ska åtföljas av all användbar dokumentation
  • Personer som har en projektsäkringsroll har godkänt rapporten

Lasta ner