En Riskstrategi beskriver de specifika risktekniker och -standarder som ska användas samt ansvaret för att uppnå en effektiv riskprocedur.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en riskhanteringsstrategi. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en riskstrategi. 

När din riskhanteringsstrategi är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Ansvarsfördelningen är tydlig och förstås av både kunder och leverantörer.
  • Riskhanteringsproceduren är tydligt dokumenterad och kan förstås av alla parter.
  • Skalor, förväntade värden och närhetsdefinitioner är klara och otvetydiga.
  • De valda skalorna är lämpliga för den kontrollnivå som krävs.
  • Kraven på riskrapportering är fullt ut definierade.

Lasta ner