Ett Projektförslag används för att ge en komplett och fast grund för initieringen av projektet och skapas i processen Starta ett Projekt.

I processen Initiera ett projekt, utökas innehållet i Projektförslaget och förädlas i Initieringsdokumentet, varefter Projektförslaget inte längre underhålls.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av ett projektförslag. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett projektförslag.

 

När ditt projektförslag är klart ska du kontrollera det mot följande kvalitetskriterier:

  • Det är kortfattat, eftersom syftet på detta stadium är att skapa en fast grund för att kunna starta ett projekt.
  • Projektförslaget återspeglar projektmandatet och kraven från företaget och användarna.
  • Projektstrategin beaktar en rad lösningar. För exempel: specialtillverkad eller lagervara, entreprenad eller egen utveckling, ny design eller ändrad befintlig produkt osv.
  • Den projektstrategi som valts är den som har störst chans att få projektet som helhet att lyckas.
  • Projektmålen, projektstrategin och tillvägagångssättet stämmer överens med organisationens riktlinjer för företagets sociala ansvar.
  • Projektmålen är SMART-mål, dvs. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna.

Lasta ner