Produktstatus

Produktstatus

Produktstatus ger information om produktens status inom vissa definierade gränser. Gränserna kan variera. Produktstatus kan således täcka hela projektet, en specifik fas, en viss del av projektet eller en viss produkts historik. Produktstatus är framför allt användbar då Projektledaren vill bekräfta produkternas versionsnummer.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en produktstatus. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en produktstatus.

När din produktstatus är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Detaljer och datum stämmer överens med uppgifterna i fasplanen.
  • Produktnamnet stämmer överens med produktnedbrytningsstrukturen och namnet i konfigurationsprotokollet.