Kvalitetsstrategi i ett PRINCE2 projekt beskriver hur du styr kvaliteten i projektet. Den inkluderar specifika processer, prosedyrer, tekniker, standarder och ansvar som ska användas.

När din kvalitetsstrategi är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Strategin definierar tydligt hur kundens kvalitetsförväntningar kommer att uppfyllas.
  • De definierade metoderna är tillräckliga för att uppnå den kvalitet som krävs.
  • Ansvaret för kvaliteten definieras upp till en nivå som är fristående från projektet och projektledaren.
  • Strategin överensstämmer med leverantörens och kundens kvalitetsledningssystem.
  • Strategin överensstämmer med verksamhetens eller programmets kvalitetspolicy.
  • Strategierna för att garantera kvalitet i projektet är lämpliga mot bakgrund av de standarder som valts.

Lasta ner