En Kontrollpunktsrapport används för att rapportera status för Arbetspaket, med en frekvens som definerats i Arbetspaketet.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av en Kontrollpunktsrapport. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för en sådan rapport.

När din kontrollpunktsrapport är klar ska du kontrollera den mot följande kvalitetskriterier:

  • Rapporter utarbetas med den frekvens som krävs av projektledaren.
  • Framstegen bedöms på en nivå och med en frekvens som stämmer överens med projektets aktuella fas och/eller arbetspaketet.
  • Informationen lämnas i god tid och är användbar, objektiv och korrekt.
  • Rapporten omfattar alla produkter i arbetspaketet för perioden.
  • Rapporten innehåller en uppdatering om eventuella olösta ärenden från föregående rapport.

Lasta ner