Ärenderapport

Ärenderapport

En Ärenderapport är en rapport som innehåller beskrivningen av, konsekvensanalysen och rekommendationer för en ändringsbegäran, specifikationsavvikelse eller ett problem/bekymmer. Den skapas bara för de ärenden som behöver hanteras formellt. 

Rapporten skapas när man fångar upp ärendet och uppdateras både efter att ärendet har granskats och när förslag till en lösning av ärendet har identifierats. Ärenderapporten ändras sedan för att registrera vilket alternativ som valts, och uppdateras slutligen när lösningen har implementerats och ärendet stängts.