En Ärenderapport i ett PRINCE2-projekt är en rapport som innehåller beskrivningen av konsekvensanalysen. Den ger rekommendationer för en ändringsbegäran, specifikationsavvikelse eller ett problem/bekymmer. Den skapas bara för de ärenden som behöver hanteras formellt.

Rapporten skapas när man fångar upp ärendet och uppdateras både efter att ärendet har granskats och när förslag till en lösning av ärendet har identifierats. Ärenderapporten ändras sedan för att registrera vilket alternativ som valts. Den uppdateras slutligen när lösningen har implementerats och ärendet stängts

Lasta ner