Ett Arbetspaket innehåller information om, och en beskrivning av, ett eller flera produkter. Arbetspaketet tas fram av Projektledaren för att formellt delegera ansvar för arbete eller leverans till en Teamledare eller teammedlem.

Mallen visar de olika stegen i PRINCE2-metoden och är avsedd att vägleda projektledaren och bidra till upprättandet av ett arbetspaket. I bilaga A till PRINCE2-manualen finns också en produktbeskrivning för ett arbetspaket.

När ditt arbetspaket är klart ska du kontrollera det mot följande kvalitetskriterier:

 • Att ditt arbetspaket är tydligt definierat och rätt uppfattat av den som fått det tilldelat.
 • Det finns en produktbeskrivning för den eller de produkter som ska produceras, med tydligt identifierade och accepterade kvalitetskriterier.
 • Produktbeskrivningen stämmer överens med den övriga dokumentationen för ditt arbetspaket.
 • Standarder för arbetet har avtalats.
 • De definierade standarderna är i linje med de som tillämpas för liknande produkter.
 • Alla nödvändiga gränssnitt har definierats.
 • Arrangemangen för rapportering omfattar riktlinjer för hur ärenden och risker ska hanteras.
 • Projektledaren och mottagaren har avtalat exakt vad som ska göras.
 • Det finns avtal om begränsningar, omfattning, kostnader och mål.
 • Datum och arbetsinsatser stämmer överens med de som framgår av fasplanen för den aktuella fasen.
 • Arrangemang för rapportering har definierats.
 • Eventuella krav på att någon oberoende ska delta i kvalitetsaktivititeter har fastställts

Lasta ner