PRINCE2® FRUKOSTSEMINARIUM

Introduktion till PRINCE2

Program

  • 08.00 - Ankomst med frukostservering  
  • 08.15 - PRINCE2 
    Introduktion till PRINCE2; översikt över metodikens huvuduppbyggnad, principer, teman och processer. Varför är PRINCE2 världens mest utbredda projektledningsmetod? Vilken nytta kan PRINCE2 ge dig och ditt företag?  
  • 09.15 - Frågestund  
  • 09.30 - Avslutning

Praktisk information

Datum:
19. augusti 2019
Plats:
Metier c/o Lexicon, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm

Anmälan

6 + 5 =