PRINCE2® Foundation + Practitioner, klassrum

Klassrumskurs i PRINCE2 som ger en bra grund och förståelse för ramverket.

PRINCE2® Foundation + Practitioner, klassrum

PRINCE2 Foundation + Practitioner ger dig en bred kunskap i hur du kan använda PRINCE2 metoden. Kursen är för dig som jobbar i projekt och som önskar få en djupare förståelse för hur du kan använda och tillpassa PRINCE2.

Certifieringarna PRINCE2 Foundation + Practitioner består av 5 klassrumsdagar och avslutas med examensskrivning dag 3 och 5. Metiers professionella PRINCE2-lärare ger dig den kunskap du behöver för att efter avslutad kurs ha:

 • En mer detaljerad och grundlig förståelse av PRINCE2 och hur metoden kan användas och tillpassas olika typer av projekt
 • Exempel, checklistor, vanliga fallgropar, praktiska cases och tester som bidrar till effektiv inlärning
 • En samlad översikt över PRINCE2s teman, processer och aktiviteter
 • Fokus på att använda PRINCE2 i specifika fall, för att förbereda dig inför examen

Varför ska jag ta PRINCE2-kursen hos Metier OEC?

100 procent svenskt

Metier är den enda leverantören av PRINCE2-kurser som kan erbjuda allt material på svenska: kurskompendium, testexamen och certifieringsexamen och PRINCE2-boken.

Certifieringsgaranti

Hos Metier får du certifieringsgaranti. Klarar du inte examen vid första försöket, så får du gratis ett andra försök.

Absolut allt inkluderat

Förutom allt material vi tillhandahåller, så ger vi också certifieringsgaranti inkluderat i kurspriset. Direkt vid bokningen, så får du tillgång till allt du behöver för att bli certifierad.

Erfarna kurshållare

Våra kurshållare är erfarna konsulter med god kompetens och praktisk erfarenhet från egna PRINCE2-projekt.

Inkluderat i kursen

 • 5 dagars klassrumskurs i PRINCE2 Foundation & Practitioner med professionella PRINCE2-experter
 • Certifieringsexamen med diplom som dokumenterar att du är certifierad i PRINCE2
 • Certifieringsgaranti - blir du inte godkänd på examen så betalar vi ditt andra försök
 • Tillgång på övningsexamener
 • PRINCE2 manualen ”Att leda Framgångsrika Projekt med PRINCE2”

Innehåll PRINCE2 Foundation

Dag 1

 • Vad är ett projekt?
 • PRINCE2 principer
 • PRINCE2 teman
 • PRINCE2 processer
 • Business Case
 • Organisation
 • Kvalitet
 • Planer
 • Läxa inför dag 2

Dag 2

 • Repetition av dag 1
 • Produktbaserad planering
 • Risk
 • Toleranser
 • Konfigurationsprocessen
 • Progress
 • PRINCE2 processer
 • Testexamen
 • Läxa inför dag 3

Dag 3

 • Repetition av strukturen i PRINCE2
 • Principerna och hur de stöttas
 • Happy flow (processerna)
 • Roller
 • Ändring, ärende, avvikelse
 • Foundation examen

Innehåll PRINCE2 Practitioner

Dag 1

 • Ledningsprodukternas sammansättning
 • Examensöversikt

Dag 2

 • Praktiska övningar
 • Genomgång av frågor och svar - Practitioner test examen (mock examen)
 • Uppvärmningsövningar
 • Practitioner examen

Examen

Examen utförs sista dagen i varje block. För att vara registrerad som en aktiv Practitioner krävs det att du tar en kort version av Practitioner-examenstestet vart femte år.

Foundation

 • Genomförs på slutet av dag 3
 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 70
 • Godkändgräns: 50%
 • Språk: svenska
 • Skrivtid: 1 timme

Practitioner

 • Genomförs sista klassrumsdagen
 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 80, casebaserat
 • Godkändgräns: 55%
 • Språk: svenska
 • Skrivtid: 2,5 timmar

Kom i gång med PRINCE2-certifieringen

Vill du bättre på projektledning, säkrare i jobbet och förvärva attraktiva färdigheter? Då ska du anmäla dig till PRINCE2-kurser hos Metier, men skynda dig - kurserna är populära och blir snabbt fyllda.

Kursdatum Foundation

Datum:
14-16 feb 2022
Plats:
Metier c/o Lexicon, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
svenska

Kursdatum Practitioner

Datum:
14-15 mars 2022
Plats:
Metier c/o Lexicon, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
svenska + engelska

Strategisk partner med Axelos

Metier OEC är strategisk partner med AXELOS som står bakom bästa praxis och ramverk som PRINCE2®, MSP® och MoP®.