PRINCE2 Agile® Foundation & Agile Practitioner klassrum

Certifieringspaket som ger grundläggande grund för PRINCE2 och förståelse för att använda PRINCE2 i kombination med agila metoder.

PRINCE2 Agile® Foundation & Agile Practitioner klassrum

PRINCE2 Agile ger en bra bas för projektarbete och -ledning med PRINCE2 i kombination med agila metoder. Certifieringen passar dig som arbetar i agila projekt och som vill kunna kombinera PRINCE2 med agila ramverk såsom Scrum, Kanban och Lean Startup.

PRINCE2 Agile är en agil certifiering från Axelos, organisationen som är känd för internationella standarder såsom PRINCE2, MSP och MoP. Den bygger på projektmetoden PRINCE2 – i kombination med kända agila metoder såsom Scrum, Kanban och Lean Startup. Du lär dig hur agila metoder passar och kan öka värdet i ett PRINCE2-projekt samt hur PRINCE2 kan ge styrning och ledning i agila projekt. Certifieringen passar dig som arbetar i projekt och använder agila metoder.

Denna kurs består av tre dagars klassrumskurs som avslutas med PRINCE2 Agile Foundation certifieringsexamen samt två dagars klassrumskurs som avslutas med PRINCE2 Agile Practitioner certifieringsexamen.

Ditt utbyte som kursdeltagare

 • Grundläggande förståelse för PRINCE2
 • Du lär dig de mest vedertagna agila metoderna såsom Scrum, Kanban och Lean Startup, samt hur du kan använda dem i dina projekt
 • Kunskap om hur man bör kombinera PRINCE2 med agila metoder
 • Du får verktyg som effektiviserar dina projekt samtidig som du behåller överblick och kontroll
 • Du klarar att leverera mer värde med färre resurser
 • Nödvändig kunskaper för att klara certifieringsexamen i PRINCE2 Agile Foundation samt PRINCE2 Agile Practitioner
 • Du blir certifierad PRINCE2 Agile® Practitioner – den ledande internationella certifieringen i agil projektledning

Utbyte för verksamheten där du arbetar

 • Möjlighet att jobba agilt inom en välkänd PRINCE2®-ram
 • Kunskap, förståelse och ett gemensamt projektspråk för agil projektledning
 • En modell för projektgenomförande som levererar värde snabbt och kontinuerligt med färre resurser
 • Ökad trivsel, kreativitet och produktivitet
 • Projekt genomförda enligt tidplan och budget

Varför ska jag ta en kurs i PRINCE2 Agile Foundation hos Metier OEC?

Svenska kursledare

Vi använder svenskspråkiga kursledare med praktisk erfarenhet av agila projekt. Innehållet i kursen PRINCE2 Agile levereras på engelska, då de flesta begreppen är på engelska, med engelsk examen.

Certifieringsgaranti

Vi har certifieringsgaranti. Blir du inte godkänd vid första försöket, så får du ett andra försök helt gratis.

Absolut allt inkluderat

Hos oss får du allt du behöver inkluderat i kurspriset. Klassrumsundervisning, testexamen, kompendium, certifieringsexamen och PRINCE2 Agile-boken.

Praktisk erfarenhet

Våra kursledare är erfarna projektledare med praktisk erfarenhet från egna agila projekt och goda pedagoger.

Inkluderat i kursen

 • 3 dagars klassrumskurs i PRINCE2 Agile Foundation
 • 2 dagars klassrumskurs i PRINCE2 Agile Practitioner
 • Upplärning från professionella PRINCE2-experter
 • Certifieringsexamen
 • Certifieringsgaranti - Blir du inte godkänd vid första försöket, så betalar vi nästa försök.
 • Certifieringsbevis som dokumenterar certifieringen i PRINCE2 Agile Foundation och PRINCE2 Agile Practitioner
 • PRINCE2 Agile-manualen

Examen Foundation

 • Genomförs sista klassrumsdagen
 • Examenstyp: Mulitple choice
 • Antal frågor: 50
 • Krav för godkänt: 55% rätt
 • För de som inte har engelska som modersmål: 1 timme 15 min examen

Examen Practitioner

 • Examen genomförs på slutet av sista klassrumsdagen
 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 50
 • Krav för godkänt: 50% rätt svar
 • För de som inte har engelska som modersmål: 2,5 timmars examen

Kom i gång med PRINCE2 Agile-certifieringen

Vill du bli bättre på projektledning, tryggare och säkrare i jobbet och få attraktiv kompetens? Då ska du anmäla dig till PRINCE2 Agile-kurs hos Metier, men skynda dig - kurserna är populära och fylls upp snabbt.

Kursdatum Agile Foundation

Det finns tyvärr inga tillgängliga kursdatum för tillfället. Kontakta oss för mer information.

Kursdatum Agile Practitioner

Det finns tyvärr inga tillgängliga kursdatum för tillfället. Kontakta oss för mer information.

Strategisk partner med Axelos

Metier OEC är strategisk partner med AXELOS som står bakom bästa praxis och ramverk som PRINCE2®, MSP® och MoP®.