Praktisk projektledning

Ger praktisk kunskap om hur du professionellt ska leda ett projekt.

Praktisk projektledning

Professionell projektledning innebär att ta en aktiv roll i att hitta det mest optimala sättet att leverera projektets mål och samordna alla uppgifter så att dessa genomförs på ett effektivt sätt. Det ingår att löpande följa projektet och dess omgivning, så att korrigerande åtgärder kan vidtas innan osäkerheter, avvikelser och förändringar leder till signifikanta och negativa konsekvenser för projektet.

Utbildningsmål

  • Förstå hur professionell projektledning bör utföras enligt internationell best praxis
  • Veta hur man planerar och följer upp ett projekt under hela projektets livscykel

Innehåll

  • Projektledarens roll och ansvar
  • Projektledningsstrategier
  • Överlämnande från försäljning-/verksamhetsplanering             
  • Uppstartningsfasen
  • Planera ett projekt
  • Genomföra ett projekt               
  • Avsluta ett projekt

Målgrupp

Kursen vänder sig till projektledare, projektplanerare och andra aktörer som ansvarar för delar av projekts leveranser samt projektägare som vill förstå projektprocesserna och bakgrund för deras styrning.

Språkval

Kursen erbjuds på svenska och engelska.

Omfattning

E-learningen består av 14 lektioner och tar ca 17 timmar att genomföra.

Kom igång

Vill du lära dig mer om projektledning, och bli effektivare på jobbet och mer attraktiv på arbetsmarknaden? Då ska du anmäla dig till en kurs hos Metier.

Välkommen som kursdeltagare hos oss!

Kontakta oss

11 + 5 =