Motiverande ledarskap och effektiv kommunikation

Ger dig som projektledare verktyg att nå framgång.

Motiverande ledarskap och effektiv kommunikation

Kombinationen av teori och praktisk träning hjälper deltagarna att skaffa sig kunskap om hur man skapar större engagemang och motivation, och hur man kan lösa svåra kommunikationssituationer på ett lämpligt och positivt sätt. Tonvikten ligger på aktiv och praktisk träning i relevanta situationer från det dagliga livet.

Utbildningsmål

  • Specifika metoder och verktyg för att hantera det dagliga teamarbetet
  • Praktisk träning och större insikt i vad som fungerar bäst för att kommunicera med och få inflytande på externa partners, chefer, sina projektarbetare och andra kollegor
  • Kunskap om hur man motiverar projektgruppens medlemmar, kollegor och inte minst sig själv

Innehåll

  • Vad utmärker en effektiv och motiverande ledare?
  • Hur vända ett projektteam från att vara problemfokuserat till att bli lösningsorienterat?
  • Vad utmärker bra kommunikation?
  • Att ge och ta emot konstruktiv feedback
  • Att tydliggöra sina egna behov på ett tydligt sätt
  • Att bli bättre på att lyssna aktivt
  • Motivation genom att ta fram visionerna

Målgrupp

Projektledare, linjechefer och projektägare i projekt-intensiva organisationer.

Språkval

Kursen erbjuds på svenska och engelska.

Omfattning

3 klassrumsdagar 

Kom igång

Vill du lära dig mer om projektledning, och bli effektivare på jobbet och mer attraktiv på arbetsmarknaden? Då ska du anmäla dig till en kurs hos Metier.

Välkommen som kursdeltagare hos oss!

Kontakta oss

1 + 6 =