Leading SAFe® 4.6 with SA Certification

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett internationellt ledande ramverk för att skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå.

Lär dig att leda agila transformationer

Många företag arbetar redan med Agila metoder såsom Scrum, Kanban eller XP på teamnivå. Teamen fungerar bra och har utvecklat sin egen arbetsform och kultur. Detta kan innebära utmaningar när teamen ska samarbeta tvärs organisationen i utvecklingsprojekt. För att lösa denna utmaning kommer SAFe® in i bilden.

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett internationellt ledande ramverk för produktutveckling i stora organisationer där flera team och avdelningar ska arbeta tillsammans i stora agila projekt.

På denna två-dagars kurs får du en introduktion till SAFe®-ramverket och förståelse för hur man arbetar agilt och effektivt i stora program. Du får lära dig hur de tre nivåerna av SAFe®-team, program och portfölj samverkar och hur du kan dra nytta av SAFe® i en större produktutvecklingsorganisation.

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

 • Tillämpa principer från Lean och Agile produktutveckling för att öka produktiviteten i agila leveranser
 • Förstå hur man använder SAFe®-ramverket i praktiken
 • Förstå vilka färdigheter som krävs för att göra en agil transformation av din verksamhet

Förberedelser för certifiering

Efter avslutad kurs har du möjlighet att certifiera dig själv som SAFe Agilist (SA). Du har 30 dagar på dig att slutföra provet och kursavgiften täcker ett försök.

Kursmaterial och språk

Kursen och certifieringen sker på engelska med skandinavisk kurshållare.

Detta får du ut

Efter kursen kommer du att:

 • Kunna hjälpa till att skala upp agila metoder i verksamheten du arbetar i
 • Förstå SAFe-ramverket och hur det kan användas i din organisation
 • Kunna skapa en överblick över er portfölj av agila utvecklingsinitiativ
 • Kunna undvika de vanligaste fallgroparna i övergången till agila metoder i stor skala

Detta får din verksamhet ut

Med kunskapen om SAFe® och hur man arbetar agilt och effektivt med större utvecklingsinitiativ ökar chanserna att lyckas med större projekt och program. SAFe ger dig verktygen du behöver för att hantera dessa typer av uppgifter. Efter kursen ska deltagaren:

 • Kunna skapa en överblick över företagets portfölj med agila utvecklingsinitiativ
 • Vara en drivande kraft i att arbeta agilt i större projekt och program
 • Skapa program i form av "Agile Release Trains"

Kursinnehåll

Vad är SAFe®?

 • Ramverkets ursprung och bakomliggande principer
 • Strategier för att implementera SAFe i företag

Lean som ett tänkesätt

 • "Lean Software utveckling"
 • "Product development flow"

Agil utveckling i stor skala

 • Agil utveckling i ett företagsperspektiv
 • Fördelar för organisationer och företag

SAFe® på teamnivå

 • Arbetsmetoder som gör det möjligt att skala upp till program- och portföljnivå

Programhantering med agila leveranser

 • "Agile Release Trains" – identifiering, planering och leverans
 • Arbetsmetoder och roller

Agil portföljstyrning

 • Agil transformation för strategi och finansiering, program- och portföljstyrning

Agil arkitektur

 • Principer för agil arkitektur
 • Rollerna system- och enterprise-arkitekt.
 • Arkitektur och fokus på flow

Agil ledning

 • Lean och Agile ledning

Underhålla certifieringen

Certifieringen är giltig i ett år från då du gör provet. Förnyelse av certifieringen kostar $100 per år.

Examen

 • Certifieringens namn: SAFe 4 Agilist
 • Format: Flervalsfrågor
 • Typ av tentamen: Webbaserad tentamen utan bok
 • Varaktighet: 90 minuter
 • Antal frågor: 45
 • Krav för godkänt: 34 korrekt av 45 frågor (76%)
 • Testtentamensfrågor kan laddas ner här

Kom i gång med Leading SAFe-certifieringen

Kursdatum

Det finns tyvärr inga tillgängliga kursdatum för tillfället. Kontakta oss för mer information.