Grundläggande projektledning

Ger dig som är projektledare eller projektmedarbetare grundförutsättningarna att lyckas med projekt.

Grundläggande projektledning

Denna kurs ger en unik inblick och förståelse för helheten i projektarbetet på ett effektivt och motiverande sätt. Deltagare som är nya i projekt kommer att snabbt nå en nivå där de kan bidra som kvalificerade projektresurser med bra självförtroende. Erfarna projektledare kommer att få en repetition och uppdatering av sina kunskaper, med en ny referensram för att organisera sina erfarenheter.

Utbildningsmål

 • Förstå projekt som en profession i sin helhet
 • Få insikt i centrala begrepp, kunskapsområden och processer i samband med projektarbete
 • Förstå vad som krävs för att projekten ska lyckas

Innehåll

 • Projekt och terminologi
 • Projektfaser, processer och beslutspunkter
 • Kund-och leverantörsperspektiv
 • Organisation, roller och ansvar, inklusive linjeorganisationen
 • Ägarstyrning av projekt
 • Syfte och mål
 • Aktiviteter vid start, planering, genomförande och slutförande av projekt
 • Osäkerhetshantering, ändringshantering och avtalshantering
 • Kvalitet i projekt
 • Kommunikation och samarbete
 • Förvaltning av nyttorna

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med projekt och projektarbete.

Språkval

Kursen erbjuds på svenska och engelska.

Omfattning

E-learningsdelen består av 17 lektioner och tar ca 20 timmar att genomföra.

Kom igång

Vill du lära dig mer om projektledning, och bli effektivare på jobbet och mer attraktiv på arbetsmarknaden? Då ska du anmäla dig till en kurs hos Metier.

Välkommen som kursdeltagare hos oss!

Kontakta oss

3 + 11 =