Innehåll

  • Introduktion till PRINCE2 och en översikt över metodikens huvuduppbyggnad, principer, teman och processer.
  • Varför är PRINCE2 världens mest utbredda projektledningsmetod?
  • Vilken nytta kan PRINCE2 ge dig och ditt företag?
  • PRINCE2 + Agil Projektledning. Genomgång av hur metoderna kan kopplas ihop och användas tillsammans.
  • Frågor