Välkommen till webinarium om hur PRINCE2 kan användas i små/mindre komplexa projekt

PRINCE2® är en internationellt vedertagen projektledningsmetod, som bygger på erfarenhet och best praxis från ett antal olika branscher. Detta gör metoden universell och användbar, men också ganska omfattande. En av principerna i PRINCE2 är att ramverket ska anpassas till projektet och projektmiljön. Detta kan innebära en del utmaningar i små/mindre komplexa projekt där man vill följa best praxis utan att projektet blir för byråkratiskt. I detta webinarium går vi igenom hur man kan använda PRINCE2 i mindre projekt utan att ta bort viktiga delar av metoden – ett ”mini-PRINCE2”.

Agenda

Kort introduktion till PRINCE2

PRINCE2 är en metod för att styra projekt på ett verksamhetsorienterat sätt från start till slut. Webinariet ger en kort summering av hur PRINCE2 är uppbyggt  med principer, teman, processer, roller och ledningsprodukter.

Vad är ett projekt, och vad är skillnaden mellan projekt och uppgifter?

Vad är definitionen av ett projekt? De allra flesta av oss kan definiera vad vi menar med typiska stora och komplexa projekt. Det startas och genomförs många projekt i dagens näringsliv, och de allra flesta ligger på den mindre delen av skalan.  PRINCE2 har en projektskala från enkla till komplexa projekt. Vi går igenom den och ser på hur PRINCE2 kan anpassas i förhållande till projektskalan. Vi diskuterar hur vi skiljer ett litet projekt från ett stort, samt hur vi skiljer ett litet projekt från en uppgift.

PRINCE2 i ett minimumperspektiv

Det är en balansgång mellan att använda PRINCE2 på ett bra sätt i ett litet projekt och att ta bort viktiga delar som har viktiga funktioner. Webinariet går igenom hur de integrerade delarna i PRINCE2 kan förenklas och kombineras för att passa mindre projekt.

Frågor och svar

Metiers erfarna projektledare och PRINCE2-expert, Carina Höyheim, svarar på dina frågor om PRINCE2 och hur metoden kan anpassas till mindre projekt.

Hur deltar jag?

Webinariet är ett kort seminarium som du deltar i direkt med din egen PC. Någon dag innan webinariet får du ett mail med inloggningsinformation.

A

Anmälan

Anmäl dig idag för att säkra dig din plats!

990:- Gå till beställning