PRINCE2® Practitioner, klassrum

Att certifiera sig i Practitioner ger dig en djupare förståelse och kunskap i hur du använder PRINCE2 metoden. Kursen är för dig som jobbar i projekt och som önskar få en bredare förståelse för hur du kan använda och tillpassa PRINCE2.

PRINCE2 Practitioner består av 2 klassrumsdagar och avslutas med examensskrivning dag 2. Metiers professionella PRINCE2-lärare ger dig den kunskap du behöver för att efter avslutad kurs hag:

 • En mer detaljerad och grundlig förståelse av PRINCE2 och hur metoden kan användas och tillpassas olika typer av projekt
 • En samlad översikt över PRINCE2s teman, processer och aktiviteter
 • Kunskap om examen och övning på olika former av svar på examensfrågor samt nödvändiga förkunskaper för att bli godkänd på examen

Förkunskaper

För att certifiera sig som PRINCE2 Practitioner behöver man ha någon av följande certifieringar:

 • PRINCE2 Foundation
 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

Inkluderat i kursen

 • 2 dagars klassrumskurs i PRINCE2 Practitioner med professionella PRINCE2-experter
 • Certifieringsexamen med diplom som dokumenterar att du är certifierad i PRINCE2
 • Certifieringsgaranti - blir du inte godkänd på examen så betalar vi ditt andra försök
 • Tillgång på övningsexamener
 • PRINCE2 manualen ”Att leda Framgångsrika Projekt med PRINCE2”

Innehåll

Practitioner - Dag 1

 • Ledningsprodukternas sammansättning
 • Examensöversikt

Practitioner - ​Dag 2

 • Praktiska övningar
 • Genomgång av frågor och svar - Practitioner test examen (mock examen)
 • Uppvärmningsövningar
 • Practitioner examen

Examen

 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 80, casebaserat
 • Godkändgräns: 55%
 • Språk: svenska
 • Skrivtid: 2,5 timmar