PRINCE2 Governance Workshop

Syftet med denna workshop är att diskutera hur Projektägaren och Styrgruppen ska leda och styra på en överordnad nivå i ett PRINCE2-projekt samt hur Projektägaren och Styrgruppen på bästa sätt ska stötta Projektledaren genom hela projektet. Principerna för hur en Styrgrupp ska formas diskuteras också. Huvudfokus denna halvdag ligger på att utbyta erfarenheter och kunskaper runt projektstyrning.

Målgrupp

Projektägare och Styrgruppsmedlemmar

Syfte

För att komma igång och börja använda PRINCE2, så behöver styrgruppsmedlemmarna förstå sina roller och ansvarsområden enligt PRINCE2. Det är Styrgruppens ansvar att metoden används på optimalt sätt. Denna halvdag ger praktisk kunskap om de olika rollerna i Styrgruppen samt ansvar och styrgruppens process.
Vi diskuterar bland annat:

 • Hur förväntas Projektägare och Styrgrupp styra och leda på en överordnad nivå i projektmodellen?
 • Hur kan Projektägare och Styrgrupp stötta projektledaren i att genomföra projektet på bästa sätt?
 • Viktiga förutsättningar som Projektägare och Projektledare behöver komma överens om tidigt i projektet
 • Principer för att etablera en Styrgrupp enligt PRINCE2

Innehåll

Fokus denna halvdag är på diskussioner kring hur PRINCE2 ska användas för att ge Styrgruppen mest hjälp i sitt uppdrag.

 • Introduktion till PRINCE2
 • De 7 principerna i PRINCE2
 • Styrgruppens roller och ansvar enligt PRINCE2
 • De 4 ledningsnivåerna i PRINCE2
 • Regler för styrgruppens arbete
 • Organisation och Styrgruppens olika roller
 • Utmaningar med att implementera PRINCE2