PRINCE2® Foundation + Practitioner, klassrum

PRINCE2 Foundation + Practitioner ger dig en bred kunskap i hur du kan använda PRINCE2 metoden. Kursen är för dig som jobbar i projekt och som önskar få en djupare förståelse för hur du kan använda och tillpassa PRINCE2.

Certifieringarna PRINCE2 Foundation + Practitioner består av 5 klassrumsdagar och avslutas med examensskrivning dag 3 och 5. Metiers professionella PRINCE2-lärare ger dig den kunskap du behöver för att efter avslutad kurs ha:

 • En mer detaljerad och grundlig förståelse av PRINCE2 och hur metoden kan användas och tillpassas olika typer av projekt
 • Exempel, checklistor, vanliga fallgropar, praktiska cases och tester som bidrar till effektiv inlärning
 • En samlad översikt över PRINCE2s teman, processer och aktiviteter
 • Fokus på att använda PRINCE2 i specifika fall, för att förbereda dig inför examen

Inkluderat i certifieringen

 • 5 dagars klassrumskurs i PRINCE2 Foundation & Practitioner med professionella PRINCE2-experter
 • Certifieringsexamen med diplom som dokumenterar att du är certifierad i PRINCE2
 • Certifieringsgaranti - blir du inte godkänd på examen så betalar vi ditt andra försök
 • Tillgång på övningsexamener
 • PRINCE2 manualen ”Att leda Framgångsrika Projekt med PRINCE2”

Innehåll PRINCE2 Foundation

Dag 1

 • Vad är ett projekt?
 • PRINCE2 principer
 • PRINCE2 teman
 • PRINCE2 processer
 • Business Case
 • Organisation
 • Kvalitet
 • Planer
 • Läxa inför dag 2

​Dag 2

 • Repetition av dag 1
 • Produktbaserad planering
 • Risk
 • Toleranser
 • Konfigurationsprocessen
 • Progress
 • PRINCE2 processer
 • Testexamen
 • Läxa inför dag 3

Dag 3

 • Repetition av strukturen i PRINCE2
 • Principerna och hur de stöttas
 • Happy flow (processerna)
 • Roller
 • Ändring, ärende, avvikelse
 • Foundation examen

Innehåll PRINCE2 Practitioner

Dag 1

 • Ledningsprodukternas sammansättning
 • Examensöversikt

Dag 2

 • Praktiska övningar
 • Genomgång av frågor och svar - Practitioner test examen (mock examen)
 • Uppvärmningsövningar
 • Practitioner examen

Examen PRINCE2 Foundation

 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 70
 • Godkändgräns: 50%
 • Språk: svenska
 • Skrivtid: 1 timme

Examen PRINCE2 Practitioner

 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 80, casebaserat
 • Godkändgräns: 55%
 • Språk: svenska
 • Skrivtid: 2,5 timmar