PRINCE2-certifiering på svenska

Metier är den enda leverantören som erbjuder PRINCE2-kurserna på 100 procent svenska. Detta gäller PRINCE2-bok, processkarta, tester, undervisning och examen. Dessutom ingår allt i kurspriset – till och med certifieringsgarantin. Vårt material håller så hög klass, så skulle du, mot förmodan, inte klara certifieringen vid första försöket, så får du ett nytt försök. Av certifikatet framgår inte vilket språk du valt att certifieras på.

Du väljer själv om du vill ta certifieringen som online-kurs eller som klassrumskurs.