Utbildning och certifiering i PRINCE2®

Kostnadsfritt frukostseminarie 

Tema: PRINCE2 + Agil Projektledning

Lär dig hur metoderna kopplas ihop och

används tillsammans.

Metier bjuder på frukost!

Anmälan 26 september

Anmälan 24 oktober

Ladda ner PRINCE2®-mallar

Kostnadsfri nedladdning av PRINCE2´s mallar för lyckad projektledning

Ladda ner

PRINCE2 + Agil Projektledning PRINCE2 i klassrum Frågor?

Metier är den första leverantören i Sverige som erbjuder en kombinerad kurs i PRINCE2 Foundation + Agil Projektledning

Nu finns kurserna PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner även som klassrumskurser med 3 respektive 2 utbildningsdagar.

Pris för Foundation endast 12 900 med certifiering

Pris för Foundation och Practitioner endast 23 800 inklusive båda certifieringarna

Vilken nytta kan PRINCE2 ge dig? Vi kontaktar dig för rådgivning: